“De overheid beschouwt ons als terroristen”

Via ‘Taxi Filippino’, een documentaire in opdracht van Bevrijde Wereld en de Provincie Oost-Vlaanderen, maakten we al kennis met mensenrechtenactiviste Beverly Longid. In de documentaire vertelt ze over haar verdwenen en vermoorde vrienden in de Filippijnse Cordillera-regio. Wie iets aan de armoedige situatie van de bevolking wil veranderen, wordt door de overheid bestempeld als terrorist en komt op een zwarte lijst terecht. Sinds het aantreden van president Arroyo in 2001, werden in de Filippijnen al meer 1 000 mensen om het leven gebracht. Honderden anderen verdwenen spoorloos... Alles wijst erop dat het Filippijnse overheidsleger achter de moorden en verdwijningen zit. Hoog tijd voor een gesprek met Beverly Longid.

(foto: Bart De Bock)

Wat gaat er precies fout met de mensenrechten in de Filippijnen?

“De situatie is er niet echt op vooruitgegaan de jongste jaren. Die verslechtering kwam er sinds de invoering van ‘Oplan Plan Oplantaya’, een plan dat volgens de overheid een antwoord biedt tegen rebellenbewegingen en guerrillastrijders. Het probleem met dit beleid is dat de overheid niet enkel rebellerende groepen viseert, maar ook allerhande legale organisaties die actie ondernemen voor sociale verandering. Ook de organisatie waarvoor ik werk, de Cordillera Peoples Alliance (CPA), wordt geviseerd door de overheid. CPA voert bijvoorbeeld campagnes omtrent plattelandsarmoede, mensenrechtenschendingen of werkloosheid. Onze huidige regering onderneemt namelijk weinig of niets om
dit soort problemen aan te pakken. Wél wordt er wel heel veel energie gestoken in het opsporen van mensen en organisaties die het falende overheidsbeleid onder de aandacht brengen.“

CPA wordt dus beschouwd als staatsgevaarlijk?

“Ja, en de overheid steekt dat niet onder stoelen of banken. We staan zelfs op een officiële lijst met terroristische organisaties. De overheid is er rotsvast van overtuigd dat we banden hebben met het Cordillera Peoples Democratic Front, een revolutionaire beweging die zich schuilhoudt in de bergen. Onze leden worden nu beschouwd als terroristen. En ondertussen verspreidt de overheid ook propaganda in de dorpen waar we actief zijn, met de boodschap dat CPA er terroristische activiteiten op nahoudt. Het lijkt wel alsof de overheid met dit soort campagnes de vele politieke moorden en verdwijningen tracht goed te praten bij de bevolking.”

Ook de medewerkers van CPA bleven niet gespaard?

“De lijst met slachtoffers wordt steeds langer. In september 2008 verdween ook James Balao, mede-oprichter van CPA. Tot op vandaag blijft hij vermist. (met gebroken stem) Zelfs jaren na de feiten verdwijnt de pijn niet. Dat komt omdat geen enkele moordzaak of verdwijning ooit werd opgelost. Geen enkele moordenaar of opdrachtgever werd gestraft….”

Word je ook persoonlijk bedreigd?

“Regelmatig. Ik word geschaduwd door mensen van de geheime dienst. Ik ontvang ook dreigberichten op mijn gsm en de telefoon op kantoor. Meestal krijg ik te horen dat ik de volgende ben die ontvoerd zal worden, als ik mijn mond niet houd. Ook de andere medewerkers van CPA ontvangen dergelijke dreigtelefoontjes. Of ik soms schrik heb? Jawel, maar ik geef niet toe. Want da’s precies wat men wil bereiken met dit soort intimidaties: dat we schrik krijgen en ermee ophouden.”

Nemen jullie voorzorgsmaatregelen?

“Ik begeef me nooit alleen op straat. Bovendien houden we elkaar continu op de hoogte waar we ons bevinden. We sturen elkaar ook berichtjes eens we veilig thuis gearriveerd zijn.”

Ondanks de dreiging en de tegenslagen gaan jullie gewoon door. Waar blijven jullie de moed vandaan halen?

“We hebben het gelijk aan onze kant. CPA doet niets onwettig. Integendeel. Eigenlijk voeren we taken uit die de overheid consequent verzuimt. Is het verkeerd om mensen vooruit te helpen? Om arme plattelandsgemeenschappen te ondersteunen om zich te organiseren? Is het een misdaad om mensen te informeren over de oorzaken van hun miserabele situatie? De overheid heeft geen verklaring voor het gebrek aan onderwijs, de afwezigheid van degelijke jobs en betaalbaar voedsel in deze regio. We geloven dat ons werk rechtvaardig en oprecht is. Ons werk is bovendien een eerbetoon aan alle slachtoffers van politieke moorden en verdwijningen. Hun werk mag niet verloren gaan. We moéten ermee doorgaan, ook als dat betekent dat we ons leven ervoor moeten opofferen.”

Lynn Heye (Educatief medewerker Bevrijde Wereld)