HANDEL OF MENSENRECHTEN? - 200 MENSEN TEGEN HET VRIJHANDELSAKKOORD MET COLOMBIA

picture

Op zaterdag 10 december, de internationale dag voor de mensenrechten, namen tweehonderd mensen deel aan een geanimeerde actie van Stop the Killings in Elsene. Dit jaar was de actie gericht tegen het Europese vrijhandelsakkoord met Colombia, het gevaarlijkste land ter wereld voor activisten, syndicalisten, advocaten en journalisten. 

In een kleurrijke manifestatie beelden vijftien acteurs de effecten uit van het vrijhandelsakkoord in Colombia. Na een publiek debat op het Luxemburgplein, volgde een symbolische stemming. De manifestanten kozen unaniem de kant van onze collega's in het Zuiden, die zich verzetten tegen het akkoord.

Marc Tarabella, volksvertegenwoordiger van de Parti Socialiste in het Europees parlement, toonde hij zich solidair en ondersteunde de eisen van het platform. De heer Tarabella maakt deel uit van de Commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling en gaf toe dat het akkoord in zijn huidige vorm een bedreiging vormt voor de voedselzekerheid. Daarnaast erkende hij de problematische mensenrechtensituatie in Colombia. De manifestanten werden verzocht om alle politieke fracties binnen het Europees parlement aan te sporen dit akkoord niet te ratificiëren.

Vrijhandelsakkoorden vergroten de sociale ongelijkheid. In een dergelijke context zullen de moorden, de verdwijningen en de intimidatie niet verminderen, maar nog verder toenemen,’ zo getuigden een aantal collega's uit de Filippijnen, Colombia en Guatemala. Stop the Killings stelt al jaren vast dat het de mensen zijn die zich verzetten tegen sociale onrechtvaardigheid die het slachtoffer worden van repressie. Het gaat om activisten, syndicalisten, advocaten en journalisten.

De buitenlandse gasten benadrukten het belang van internationale solidariteit. Ze riepen de Belgische parlementairen ook op om mensenrechten en duurzame ontwikkeling centraal te plaatsen in het Europese beleid ten aanzien van het Zuiden. Dit akkoord zoals nu beschreven kan niet worden geratificieerd omdat het niet aan deze voorwaarden beantwoordt.

Lees het bericht in de Standaard en La Libre Belgique