De gezichten van de criminelen

picture

Wordt opkomen voor meer sociale rechtvaardigheid in Colombia, Guatemala en de Filippijnen beschouwd als een misdaad? De talrijke arrestaties van activisten en syndicalisten in die landen doen het althans vermoeden. Drie dossiers geven een gezicht aan de problematiek.

Criminalisering van sociale bewegingen is een toenemend probleem in het Zuiden. Stop the Killings wil dat activisten, syndicalisten en andere mensenrechtenverdedigers worden beschermd, niet bestreden. Op z’n minst wil het een eerlijk proces voor die collega’s die worden gearresteerd.

Concreet worden deze eisen gekoppeld aan drie actuele dossiers in de focuslanden.

De gevangenschap van Ericson Acosta

Ericson Acosta is een Filippijnse dichter, singer-songwriter en activist. Op 13 februari 2011 werd hij aangehouden tijdens een onderzoek naar de mensenrechten in Samar, een achtergesteld gebied in de Filippijnen. Militairen vonden het verdacht dat er iemand rondliep die de lokale taal niet sprak en een laptop bezat.

Acosta werd naar een militair kamp gebracht waar hij 44 uur lang is ondervraagd, met slechts twee uur mogelijkheid om te slapen. Gedurende de ondervragingen zou hij zijn mishandeld en herhaaldelijk met de dood bedreigd.

Op 16 februari 2011 is Acosta officieel beschuldigd van het bezit van explosieven. Tot op heden wacht hij op een eerlijk proces. Volgens de Speedy Trial Act moet in de Filippijnen iedereen die wordt gearresteerd binnen de 180 dagen worden berecht. Ericson Acosta zit intussen al meer dan 500 dagen vast.

Het dossier van Ericson Acosta is ook opgenomen door Amnesty International, en het artiestennetwerk PEN International. intal organiseerde ook verschillende solidariteitsacties.

De criminalisering van Fensuagro

Met 80000 leden is Fensuagro de grootste Colombiaanse vakbond in de landbouwsector.  Sinds 1976 verdedigt het de belangen van kleine landeigenaars, boeren en landlozen. Fensuagro pleit op vredevolle wijze voor een nieuw socio-econonomisch model waarbij de mensenrechten worden gegarandeerd, het werk wordt “waardig gemaakt”, de slachtoffers van het staats- en paramilitair geweld worden tegemoetgekomen, het conflict op vredevolle wijze wordt beëindigd, enz. Dit alles binnen een context van nationale eenheid, regionale integratie en internationale solidariteit.

De prijs die het hiervoor betaalt is hoog. Op 36 jaar werden 1500 van haar leden vermoord. Anderen zijn verdwenen of gearresteerd. De volgende aanklachten komen steeds terug: daden van rebellie, terrorisme en drugshandel. Veelal is er weinig of geen bewijsmateriaal.

Op basis van deze aanklachten tijdens de zomer van 2011 nog zes Fensuagro leden opgepakt in Putumayo:  Alexis Antonio Arroyo, Eulogio Tapiero Galindo, Manuel Antonio Angure, Telmo Cuevo Tegue en Climaco de la Cruz Rodriguez. Zij staan bekend als de Fensuagro 6. Al meer dan een jaar wachten zij op een proces.

Rosalba Gaviria Toro, echtgenote van de algemeen secretaris van de organisatie overkwam het jaar voordien hetzelfde. De beschuldigingen tegen haar bleken op los zand gebaseerd, hetgeen tot haar vrijlating heeft geleid. Zij vraagt om een internationale campagne voor de vrijlating van haar collega's: 'Alleen internationale druk kan dit bewerkstelligen.'

De arrestatie van Jacinto Boj Equite

Jacinto Boj Equite is de algemeen secretaris van SITRAMARN, de vakbond binnen het Guatemalteekse ministerie van milieu en natuurlijke rijkdommen. Hij werd op 30 juni van dit jaar gearresteerd voor de vermeende diefstal van vier flessen mineraalwater.

Boj Equite staat al jaren op de barricades voor meer werkzekerheid en vrijheid van vereniging binnen het ministerie. Eerder al waren alle bij de vakbond aangesloten werknemers overgeplaatst naar andere departementen in het land. Voor sommigen betekende dat een tewerkstelling tot wel 200 kilometer van huis en dus, onrechtstreeks, ontslag. Met de arrestatie van Boj Equite wil het ministerie nu de genadeslag toedienen aan de vakbondswerking.

Intussen is het dossier onder andere opgenomen door het Internationaal Vakverbond. In een brief aan president Perez Molina heeft Sharan Burrow opgeroepen te stoppen met alle aanvallen op de Guatemalteekse vakbonden.

Eis rechtvaardigheid voor deze collega’s en voer mee met Stop the Killings actie tegen de criminalisering van sociale bewegingen. Afspraak op 10 december, vanaf 18u30 aan het Centraal Station in Brussel.