Nog steeds wereldwijde schendingen van syndicale rechten

picture

Ook 2011 was een gevaarlijk jaar voor vakbondslui aller landen. Vorig jaar werden wereldwijd 76 syndicalisten vermoord, de Arabische revolutie niet meegerekend. Zuid-Amerika blijft de gevaarlijkste regio, met Colombia met stip op nummer 1. Dat blijkt uit het jaarlijks verslag van de wereldvakbond IVV over de schendingen van syndicale rechten.

Het Internationaal Vakverbond (IVV of ITUC, International Trade Union Confederation) analyseerde de situatie in 143 landen. Er is dus sprake van 76 doden, waar er in het IVV-rapport 2010 sprake was van 90 vermoorde vakbondslieden. Colombia en Guatemala blijven het gevaarlijkst: respectievelijk 29 en 10 militanten betaalden er hun vakbondsactiviteiten met de dood, en dat in alle straffeloosheid.

Ook de Arabische lente eiste heel wat levens in vakbondsmiddens. In landen als Tunesië, Egypte en Bahrein eiste de zeer actieve rol van de vakbonden een hoge prijs. "Honderden militanten werden gedood, duizenden gearresteerd. 2011 was een moeilijk en vaak gevaarlijk jaar voor werknemers wereldwijd. Zij die durfden op te staan voor hun rechten werden geconfronteerd met ontslag, arrestatie, gevangenschap en zelfs de dood", stelt het IVV.

Grove schendingen
"Grove schendingen van syndicale en werknemersrechten zijn wereldwijd helaas nog steeds schering en inslag", hekelt Luc Cortebeeck, de vorige ACV-voorzitter die tevens ondervoorzitter van het IVV is. Dergelijke schendingen doen zich ook voor waar het niet verwacht wordt. "Ook in Europa zet de aanslepende crisis fundamentele rechten alsmaar sterker onder druk. Kijk maar naar de Europese aanbevelingen over ons Belgisch systeem van collectieve onderhandelingen en loonvorming."

Voorts vermeldt het IVV-rapport ook mondiale tendensen zoals het niet respecteren van arbeidswetgeving door regeringen, de gebrekkige ondersteuning van inspectiediensten, het gebrek aan rechten voor en het misbruik van arbeidsmigranten (bijvoorbeeld in de Golfstaten) en de uitbuiting van vooral vrouwen in vrijhandelszones. Ook is er sprake van de zeer kwetsbare positie van 100 miljoen mensen die werken als huispersoneel. Ook kaart het IVV het neerslaan van stakingen aan. In landen als Georgië, Kenia, Zuid-Afrika en Botswana is er sprake van massale ontslagen, arrestaties en opsluitingen om stakingen tegen te gaan. Zo kregen 2.800 Botswanen hun C4 na een staking in de openbare sector.

Bron: Belga