Overstromingen in de Filippijnen: noodfonds G3W

picture

Begin augustus teisterden hevige moessonregens het Noorden van de Filippijnen. De partnerorganisaties van Geneeskunde voor de Derde Wereld schoten meteen in actie en zorgden voor voedselpakketten, drinkbaar water, kledij en onderdak. G3W richtte een noodfonds op om lokale partners bij rampen extra te steunen. De actie loopt nog tot 8 oktober. 

Luzon, het grootste eiland van de Filipijnen, kreeg op 6 en 7 augustus een hoeveelheid regen te verwerken die normaal op twee maanden valt. Grote delen van Manilla werden onder water gezet. Een tweede storm op 11 augustus verergerde de situatie en zorgde ook in andere delen van de Filippijnen voor overstromingen.

Zowat drie miljoen mensen zijn getroffen door het natuurgeweld en meer dan 760.000 mensen moesten vluchten. Opvangkampen bieden onderdak aan zowat 430.000 mensen. Meer dan 8.000 woningen zijn verwoest.

Het gaat om de ergste overstromingen sinds 2009, toen bij de tropische storm Ketsana 501 doden en vermisten vielen in Manila en de omliggende provincies. 

In tijden van nood rekenen mensen in de eerste plaats op hun lokale netwerken en organisaties. Bij natuurrampen wordt die lokale weerbaarheid zwaar op de proef gesteld. Het komt er dus, zeker in noodsituaties, op aan om het lokale weefsel te versterken.  

 

U kunt het G3W noodfonds steunen door een gift te doen aan G3W op rekeningnr. BE50 0011 9513 8818 met de vermelding “noodfonds”.