Voer mee actie tegen criminalisering van sociale bewegingen

picture

‘Stop de criminalisering van sociale bewegingen!’ zo luidt de slogan van onze campagne voor dit jaar. Steeds meer activisten in Colombia, Guatemala en de Filippijnen verdwijnen achter de tralies omwille van hun sociale en politieke activiteiten. Stop the Killings roept op tot actie, op 10 december in Brussel.

Opkomen voor sociale rechtvaardigheid is een risicovolle bezigheid. Dat mogen onze collega’s in het Zuiden dagdagelijks ondervinden. In Colombia, Guatemala en de Filippijnen krijgen zij te maken met diverse vormen van onderdrukking. De moorden zijn ongetwijfeld het meest brutale voorbeeld, maar ook intimidatie, verdwijningen en willekeurige arrestaties komen frequent voor. Gevolg: een klimaat van angst, die mensen ervan weerhoudt voor hun rechten op te komen. En dan is er nog het persoonlijke leed die de slachtoffers en hun families wordt aangedaan.

De afgelopen jaren heeft een machtswissel plaats gevonden en hebben nieuwe politici in deze landen de oude vervangen. Ondanks hun discours van mensenrechten en sociale rechtvaardigheid, is de onderdrukking blijven bestaan. Dat toont aan dat het om een structureel probleem gaat, dat dat niet afhankelijk is van wie er op een bepaald moment in het presidentieel paleis huist.
 

Activisme is geen misdaad

Dit jaar besteedt Stop the Killings bijzondere aandacht aan de criminalisering van de sociale bewegingen. Steeds meer syndicalisten en activisten verdwijnen achter de tralies omwille van willekeurige, ongefundeerde aanklachten. Denk maar aan de arrestatie van de jonge Filippijnse activist Ericson Acosta of recent nog de Guatemalteekse vakbondsleider Jacinto Boj Equite, die vier flessen water zou hebben gestolen. En dan is er nog de Colombiaanse vakbond Fensuagro, wiens leden systematisch worden beschuldigd van rebellie en terroristische activiteiten.

Daar waar schrijnende armoede bestaat en sociale ongelijkheid immens is, dienen zij die ijveren voor meer rechtvaardigheid gehoord en beschermd te worden, niet bestreden. Stop the Killings vraagt aan de Belgische autoriteiten om druk uit de oefenen opdat deze mensen een eerlijk proces krijgen. Wanneer blijkt dat hen niets ten laste kan worden gelegd en deze mensen enkel worden vervolgd omwille van legitieme sociale en politieke activiteiten, moeten zij hun onmiddellijke vrijlating op de agenda zetten.
 

Internationale solidariteit werkt

Dat internationale solidariteit in deze een verschil kan maken, leert ons het dossier van de Morong 43. Deze 43 gezondheidswerkers werden op 06 februari 2010 opgepakt in het plaatsje Morong in de Filippijnse provincie Rizal. Ze werden ervan beschuldigd lid te zijn van de rebellenbeweging New People's Army en deel te hebben genomen aan terroristische activiteiten. Voor geen van deze beschuldigen kon ook effectief bewijsmateriaal worden aangeleverd.

Samen met honderden militanten en sympathisanten heeft Stop the Killings mee gepleit voor hun vrijlating. Zo werd er een petitie opgestart en actie gevoerd aan de Filippijnse ambassade in Brussel. Het zijn dit soort acties, die wereldwijd zijn georganiseerd, die ertoe hebben geleid dat de gezondheidswerkers na elf maand gevangenschap zijn vrijgekomen. Eerder dit jaar hebben een aantal onder hen nog klacht ingediend tegen ex-presidente Arroyo.
 

Voer mee actie op de dag van de mensenrechten

Ben je activist, syndicalist, journalist, advocaat of student? Wees dan opnieuw solidair en ondersteun je collega’s in Colombia, Guatemala en de Filippijnen door mee actie te voeren op maandag 10 december, de internationale dag van de mensenrechten. Afspraak om 18u30 aan het Centraal Station in Brussel, voor een manifestatie en een symbolische actie.

Wie zich de ‘lie-in’ actie herinnert van twee jaar geleden of heeft deelgenomen aan de symbolische stembusgang van vorig jaar, weet dat actievoeren met Stop the Killings niet alleen zinvol, maar ook gewoon plezant kan zijn. Breng dus gerust ook familie, vrienden en collega's mee.

Wil je met ons meewerken? Stop the Killings is altijd op zoek naar mensen die mee willen nadenken over haar campagnes of een helpende hand willen verlenen tijdens de acties. Geef ons een seintje via info@stopthekillings.be

Stop the Killings heeft een kersverse Facebookpagina. Een warme oproep om te "liken" en te verspreiden.