Coca Cola bakt het bruin

picture

Begin februari werd in de Coca-Cola fabriek van het stadje Teculután in het departement Zacapa een vakbond opgericht. Dit succes kreeg gestalte na jarenlange pogingen, mede dankzij de onverdroten ijver van de Vakbondsfederatie van Arbeiders in de Voedingssector van Guatemala (FESTRAS) en de Vakbond van de Coca Cola in Guatemala (STECSA). Ook de bijstand van de Internationale Vereniging van Arbeiders in de Voedselsector (UITA) met zetel in Genève kwam goed van pas.

Maar enkele weken na de oprichting en ondanks de verzekering dat de akkoorden, ondertekend met de Internationale Vakbond UITA, zouden gerespecteerd worden begonnen de bedrijfsleiders de arbeiders die zich aansloten te bedreigen. De voorzitter van de bestuursraad verzamelde alle werkers gedurende zeven uren en oefende druk uit om van de vakbond af te zien. Enkele dagen nadien richtte de chef van het agentschap in de provinciestad Zacapa zich tot de arbeiders: ‘Hij die zich aansluit veroordeelt zijn kinderen die in de toekomst nergens werk zullen vinden.’ Een ander kaderlid deed er nog een schepje bovenop: ‘Hij die zich aansluit zal ontslagen worden.’ De gerant van Personeel droeg dan weer bij tot algemene verwarring: ‘Ik weet niet waarover ze het hebben. Niemand heeft mij geïnformeerd over het bestaan van een vakbond.’ De directeur van Arbeidsrelaties zei dan weer: ‘Jullie kunnen zonder problemen tot de vakbond en de solidaristische vereniging behoren.’

Ondanks alle dreigingen blijkt het aantal aansluitingen gestaag te groeien. Op drie weken tijd sloten zich 230 arbeiders aan op een totaal van 520. De vakbond gaat door met haar strijd tegen het onrecht, gesteund door de Latijns-Amerikaanse Federatie van Arbeiders van Coca Cola (FELATRAC) en de Internationale Vereniging van Arbeiders in de Voedselsector in Genève.
Gelukkig was er net op dat ogenblik een onderzoekscommissie van de Internationale Organisatie van de Arbeid (IAO) in het land om de situatie van de arbeids- en vakbondsrechten te onderzoeken.(gds)

Artikel: Guido De Schrijver