Ericson Acosta eindelijk op vrije voeten

picture

Ericson Acosta is een vrij man. Na bijna twee jaar gevangenschap werd de aanklachten tegen de jonge FIlippijnse activist onontvankelijk verklaard, bij gebrek aan bewijzen. De internationale solidariteitscampagne 'Free Ericson Acosta' is succesvol gebleken. Ook Stop the Killings voerde actie voor zijn vrijlating.

Acosta werd gearresteerd op 13 februari 2011. Enkel en alleen omdat hij een laptop bij zich had, werd hij ervan verdacht lid te zijn van de New People’s Army. Dat hij in het bezit zou zijn geweest van explosieven, werd nooit bewezen. En aangezien het nooit tot een rechtzaak is gekomen, heeft hij zijn ontschuld nooit kunnen bewijzen.

Op 17 januari dit jaar stond het gerechtshof hem al een tijdelijke vrijlating toe om medische redenen. Maar nu komt hij dus definitief vrij.

Op de vraag wat hij zou doen na zijn vrijlating antwoordde Acosta : 'Ik wil iedereen bedanken die campagne heeft gevoerd voor mij, mijn familie, de advocaten, vrienden, voormalige klasgenoten, mijn collega-artiesten en mensenrechtenactivisten. Zonder hun onaflatende steun zou mijn zaak nooit ter harte zijn genomen. Maar het blijft een dwingende noodzaak om verder te vechten voor de vrijlating van alle politiek gevangenen.'

De Filippijnse mensenrechtenorganisatie KARAPATAN rapporteert dat er onder de huidige regering  meer dan 400 politiek gevangenen zijn. De overheid ontkent dit en zegt dat er geen sprake is van politiek gevangenen in de Filippijnen.

Acosta: 'Ongerechtvaardigde arrestaties en foltering zijn het dagelijkse lot van de politiek gevangenen die in de gevangenis blijven. Ze worden de facto 'misdadigers' en 'terroristen'. Ze krijgen geen eerlijk proces en worden overgelaten aan de willekeur van het leger. Dit onrecht moet stoppen.'

Het verzoek van Acosta om zijn zaak te herzien was gebaseerd op onregelmatigheden en mensenrechtenschendingen bij zijn arrestatie en tijdens zijn gevangenschap. Zo werd hij zonder arrestatiebevel aangehouden, zonder duidelijke informatie over de aanklacht. Hij kon geen beroep doen op juridische bijstand en mocht geen conctact opnemen met familie of vrienden. Hij werd soms tot 44 uur lang ondervraagd, bedreigd en mishandeld, enkel en alleen om te bekennen.

De solidariteitsgroep 'Free Ericson Acosta' is zeer blij met de uitspraak. De campagne kon op heel wat lokale en internationale steun rekenen van prominente artiesten en mensenrechtenorganisaties.Ook van Stop the Killings. Ericson Acosta was een van de cases die we behartigden tijdens onze campagne tegen criminalisering van sociale bewegingen.

De kracht van internationale solidariteit is nogmaals bewezen!

Acosta: “In de gevangenis verlangde ik naar de zee en de hemel, maar vrijheid kan niet gewonnen worden door verlangen, alleen door strijd.”

Bron: www.intal.be