Onderhandelingen brengen voorlopig geen vrede in Colombia

picture

In een tijdspanne van een week werden in Colombia drie belangrijke boerenleiders vermoord: Gustavo Pizo, Hermes Vidal en Alonso Lozano. Alledrie waren ze actief in de strijd voor landhervorming. En laat dat nu net het belangrijkste thema zijn op de agenda van de vredesgesprekken in Havana, tussen de guerrillabeweging FARC-EP en de Colombiaanse regering.

Sinds de start van de vredesonderhandelingen vinden in heel Colombia massabijeenkomsten plaats van boeren, studenten, familieleden van slachtoffers van het geweld, de kerk, inheemse bewegingen,... Zij komen samen om voorstellen te formuleren om tot vrede te komen, als bijdrage aan de gesprekken in Havana. De Colombianen zijn 65 jaar gewapend conflict moe, en willen dat de regering alles doet om de vredesgesprekken te doen slagen. Dat kan maar als er serieuze hervormingen worden doorgevoerd in het land, eerst en vooral een landhervorming.

Colombia is een land met enorme tegenstellingen, en een paradijs voor multinationals. 61,2% van de landbouwgrond is in handen van 0,4% van de bevolking. Van de 114 miljoen hectare bebouwbare grond zijn er 38 miljoen bestemd voor oliewinning, 11 miljoen voor mijnbouw, 12 miljoen voor bosbouw en 39 miljoen voor extensieve veeteelt. 25% van de Colombiaanse legermacht wordt ingezet voor de bescherming van de multinationals die in deze sectoren actief zijn. Colombia telt ondertussen meer dan 6 miljoen interne vluchtelingen (op 46 miljoen inwoners), op de vlucht voor het geweld. Er hoeft geen tekening bij dat de afgesloten vrijhandelsakkoorden met de VS en Europa niet bijdragen tot een duurzame vrede. Lees meer in het artikel 'Vredesonderhandelingen in Colombia'.

De 3 moorden zijn geen geïsoleerde gevallen, zoals de massamedia laat uitschijnen. Ze kaderen binnen een strategie om sociale bewegingen de mond te snoeren. Maar die zwijgen niet! Ze eisen gerechtigheid. Het heeft geen zin over vrede en landhervorming te praten aan de onderhandelingstafel in Havana, terwijl wie daar in de praktijk voor opkomt, het bekoopt met zijn leven.

Lees het volledige artikel op www.intal.be