Open brief van Huber Ballesteros vanuit de gevangenis

Op 25 augustus 2013 werd te midden van een nationale staking in Colombia, Huber Ballesteros van de Colombiaanse vakbond Fensuagro gearresteerd en gevangen genomen. Op 15 september stuurde hij zelf vanuit de gevangenis in Bogotá een open brief. Hij geeft de moed niet op en wil de strijd verderzetten vanuit de gevangenis. Hij bedankt ook iedereen voor de solidariteitsbetuigingen!

Huber is vice-voorzitter van de Colombiaanse vakbond Fensuagro, Colombia's grootste vakbond van de agro-industrie en partner van het ABVV, AC Antwerpen Waasland en fos. Stop the Killings schreef de Colombiaanse authoriteiten aan voor zijn onmiddellijke vrijlating en roept iedereen op deze internationale petitie te tekenen. Lees hier meer.

OPEN BRIEF VANUIT DE GEVANGENIS

Bogotá Colombia, 15 september 2013.

Nationale gevangenis La Picota, Patio 11

Beste vrienden en vriendinnen,
Een kameraadschappelijke groet.

Het zou moeilijk zijn om te antwoorden op alle uitingen van solidariteit die ik mocht ontvangen in deze harde dagen, zowel voor mij, mijn familie en de sociale en politieke organisaties waartoe ik behoor.

Met de tijd en als ik over papier kan beschikken, zal ik de brieven, nota’s en alle uitingen van genegenheid en solidariteit die ik heb ontvangen, persoonlijk beantwoorden. Ik moet toegeven dat dit alles mij tot tranen toe ontroerd heeft. Weg van de drukte en de verantwoordelijkheden die wij opnemen om onze taken te vervullen, vergeten we ons menselijke deel, de genegenheid, het kameraadschap; of we schuiven die zaken aan de kant. Dat overkomt mij toch, maar wanneer er moeilijkheden zijn en je zoals in mijn geval nu al die genegenheid en liefde voelt die velen voor je tonen, dan kom je tot de conclusie dat de jaren van opoffering de moeite waard zijn geweest.

Vandaag, ondanks de omstandigheden, voel ik mij niet verslagen, noch ontheven van mijn verantwoordelijkheden als sociaal en politiek strijder van de volksbeweging in Colombia, Amerika en de wereld. Integendeel, ik heb er nu nog een verantwoordelijkheid bijgekregen, namelijk die om te vechten voor alle politieke gevangenen en alle gevangenen in dit land, ik ben immers één van hen.

Dat is mijn nieuwe gevecht, ik zal dag en nacht werken, voor de boeren, de inheemse bevolking, de mensen met Afrikaanse roots, de arbeiders van alle sectoren, zelfs in de omstandigheden waarin ik ben terechtgekomen, niet omdat ik corrupt was, niet omdat ik mijn klasse of mijn volk heb verraden, maar integendeel, omdat ik werkte volgens mijn principes en overtuigingen.

Van hieruit zal ik blijven verder werken en op een dag zal ik vrijkomen om me opnieuw aan te sluiten bij het protest, de staking, de actie, de sociale mobilisatie, een machtig instrument waarmee veranderingen worden gesmeed in een samenleving. Ik ben ervan overtuigd: de sociale en politieke strijd in al zijn vormen zal er vroeg of laat in slagen een einde te stellen aan de verschrikkelijke nacht, en zal voor de onteigenden, de verdrevenen en de gevangenen het licht van de rechtvaardigheid, van de gelijkheid en de vrede laten schijnen. We zullen een soevereine, democratische en sociaal rechtvaardige natie worden. De uitverkopers die ons regeerden zullen niet slagen; de eenheid van democraten en patriotten – wij zijn in de meerderheid - zal een einde stellen aan het bewind van het verraad, de ongelijkheid en de onrechtvaardigheid.

Het politieke moment vereist grootsheid en opoffering om de eenheid te bekomen. We hebben belangrijke vooruitgang geboekt in die richting. De Nationale Landbouw- en Volksstaking en de recente volksvergadering die opriep tot een Grote Top in oktober, zijn daar bewijzen van, we gaan de goede richting uit, we moeten zo verder gaan.

Ik dank iedereen, de boerenorganisaties, de organisaties van de inheemse bevolking en van de mensen van Afrikaanse afkomst, de CUT, de internationale organisaties, de vrienden en vriendinnen, iedereen die op een of andere manier zijn verontwaardiging heeft getoond over mijn aanhouding en zijn solidariteit heeft uitgedrukt; ik omhels hen allen en hier blijf ik één van jullie, vechtend voor een beter land, een land voor de armen.

Vriendelijke groeten,

HUBER DE JESUS BALLESTEROS
Politiek gevangene

Overgenomen van www.fos-solsoc.be