Vrijhandelsakkoord brengt ellende en armoede voor de bevolking in Colombia

picture

Op dit ogenblik reist een groep van Intal en Geneeskunde voor de Derde Wereld (G3W) door Colombia. Hieronder een boeiend interview dat ze afnamen van de voorzitter van Fensuagro, Eberto Díaz, over de gevolgen van het vrijhandelsakkoord met Europa. In 2011 voerde Stop the Killings hier nog actie tegen.

  Twee   Tijdens de openingsmeeting van de 'brigada internacional juvenil por la paz de Colombia' gaf Eberto Díaz Montes een inspirerende speech. Als president van Fensuagro, de grootste vakbond van Colombiaanse boeren, benadrukte hij het belang van landhervorming om tot vrede te komen in Colombia. Na de openingsmeeting stapten we op hem af voor een kort interview.

Intal: “Kan uw organisatie even voorstellen?”

Eberto: “Fensuagro komt op voor de rechten van boeren en landarbeiders in Colombia en ondersteunt hen in hun strijd voor landhervorming. Onze organisatie komt op voor de mensenrechten, het recht op water, gezondheid en de verbetering van de algemene levensomstandigheden. Om dit te bereiken ijveren we sterk voor nationale soevereiniteit zodat het Colombiaanse volk zijn eigen wegen kan bepalen. We vechten voor een landbouwpolitiek die boeren en landarbeiders in staat stelt om te leven van hun eigen grond, in harmonie met het leefmilieu.

Intal: “Waarom vinden jullie het belangrijk om hier aanwezig te zijn?”

Eberto: “Fensuagro is sterk betrokken in de strijd voor vrede en voor mensenrechten. In die context kunnen we niet ontbreken op deze internationale jeugdconferentie voor de vrede in Colombia. Bovendien is in deze regio het gewapend en sociaal conflict zeer tastbaar door de sterke militarisering. Het is dan ook onze sociale, morele en politieke plicht om hier aanwezig te zijn als vakbond. De jeugd is de toekomst en heeft de kracht om vrede in dit land te bereiken. Door zich te verenigen en te organiseren op deze conferentie ervaren jongeren alternatieven voor zich aan te sluiten bij politie, leger, paramilitarisme of guerrilla. De jeugd heeft nood aan studie en ontspanning. Door hier te studeren en van elkaar te leren ontdekken ze de weg van de verdediging van hun land, de weg van de strijd en de weg van de vrede.”

Intal: “Wat ziet Fensuagro als de grootste bedreigingen van het TLC (= Tratado de Libre Commercio = vrijhandelsakkoord)?”

Eberto: “We zien gevolgen op verschillende terreinen op ons afkomen.

Ten eerste heeft het TLC op economisch vlak een grote impact. We gaan op dit ogenblik door een zeer diepe crisis, tal van kleine en middelgrote bedrijven hebben het moeilijk het hoofd boven water te houden. Heel concreet vormt het TLC een bedreiging voor 600000 families van melkboeren die niet zullen kunnen concurreren met de Europese melkproducenten. TLC zal dus leiden tot een massieve werkloosheid met bijhorend dominoeffect. Niet enkel melkboeren worden bedreigd maar ook producenten van rijst, mais, soja en andere voedingsgewassen. We gaan dus naar een nog sterkere afhankelijkheid door de massale import van landbouwproducten. Deze massale import zorgt voor een afbraak van de Colombiaanse voedselsoevereiniteit. Bovendien is de import van ggo gewassen zoals mais en aardappelen uit de Verenigde Staten een bedreiging voor de volksgezondheid.

Ten tweede zal het TLC ook zeer negatieve gevolgen op politiek vlak hebben. Om het vrijhandelsakkoord te kunnen afsluiten zal de Colombiaanse grondwet moeten aangepast worden. Op dit ogenblik is er reeds een vrijhandelsakkoord afgesloten tussen Colombia en de VS. Dit onderhandelde akkoord leidde tot een aanpassing van de grondwet ten gunste van multinationals zoals McDonalds, Cargill, Monsanto, … Dit zijn voorbeelden uit de agrobusiness maar hetzelfde geldt voor bedrijven uit de financiële sector. Zij verrijken zich steeds meer door de incorporatie en de transactie van kapitaal.

Het derde gevolg van het TLC is dat het zeker zal bijdragen tot een versterking van drughandel. Het enige rendabele en winstgevende product in een vrijhandelszone heet cocaïne. Boeren zullen niet meer gemotiveerd zijn om bananen of yucca te telen omdat ze met deze producten niet competitief kunnen zijn. Dus cocaïne is het enige alternatief dat hen in staat zal stellen zich te onderhouden.

Daarnaast zal het TLC ook de ontginning van grondstoffen sterk beïnvloeden. Grote mijnbouwbedrijven vestigen zich in Colombia en nemen grond in. Ze ontginnen petroleum, goud, steenkool, nikkel, uranium en water. Ze nemen niet enkel grond in maar vervuilen bovendien ook de bodem. Het brengt miserie en armoede bij de boerengemeenschappen en een grote meerderheid van de stadsbevolking.”

Interview door Ilse en Roeland voor Intal. Hun avonturen kan je volgen op hun reisblog, via www.intal.be