Veroordeel moorden in Colombia

picture

Op 17 mei werden in Colombia 4 jongeren, waaronder één minderjarige van 14, vermoord door soldaten van het nationale leger. Brayan Yatacue Secue, José Yiner Esterilla, José Antonio Acanamejoy en Deivi López Ortega waren allen lid van Fundaprogreso, een afdeling van de vakbondsfederatie FENSUAGRO. 

Het leger presenteerde de vier slachtoffers aan de media als guerrillastrijders van de FARC. De hele gemeenschap en verschillende sociale organisaties weerleggen met klem dat de vermoorde jongeren banden zouden hebben met de FARC. Het gaat dus om “falsos positivos”, onschuldige burgers die vermoord worden, omwille van hun o-bestaande banden met de guerrilla. De kwestie doet vragen rijzen over de slaagkansen van de vredesdialoog tussen de Colombiaanse regering en de FARC.

FENSUAGRO en diens partner FOS veroordelen de moorden en stuurden brieven naar de president van Colombia, de Colombiaanse ministers van Werk en van Binnenlandse Zaken, en naar de ambassades in België en Colombia.

Zij roepen nu ook op zelf een brief te sturen en je verontwaardiging te tonen over de moorden. Toon je solidair met mensenrechtenverdedigers in Colombia en met alle leden van FENSUAGRO, een vakbondsfederatie die al heel wat moorden in haar midden heeft moeten slikken.

Met je brief onderschrijf je de volgernde eisen:

  • De Colombiaanse regering moet een bilateraal staakt-het-vuren afkondigen, om een einde te stellen aan de gruwelijkheden die veroorzaakt worden door de voort-zetting van het gewapend conflict en het sociopolitiek geweld;
  • De bevoegde autoriteiten moeten een exhaustief onderzoek doen naar de feiten, en moeten de verantwoordelijken identificeren en bestraffen;
  • De leden en leiders van FENSUAGRO moeten de nodige bescherming krijgen van de Staat.

Overspoel de mailboxen van de Colombiaanse autoriteiten met brieven, en klaag dit onrecht aan!

Een standaarddocument vind je via de volgende link.
 Je