Geen democratie als advocaten worden vermoord

Onderhoud Filipijnse ambassade (Foto: SAD)

Op 23 januari vond voor de 5e keer de Internationale Dag van de Bedreigde Advocaat plaats. In de kijker dit jaar: mensenrechtenadvocaten in de Filipijnen, zoals onze vrienden van de National Union of Peoples Laywers die in 2013 de eerste Stop the Killingsaward in de wacht sleepten.

Op verschillende plaatsen in Europa kwamen advocaten en sympathisanten vandaag samen uit solidariteit voor hun bedreigde confraters in de Filipijnen. In Brussel deden we dat vóór de Filipijnse ambassade. Een 30-tal advocaten waren aanwezig, en we werden met een delegatie ontvangen door de ambassade.

De delegatie bestond uit Yves Oschinsky, voorzitter van het mensenrechteninstituut van de balie van Brussel, Alexis Deswaef, voorzitter van de Franstalige Mensenrechtenliga, Jo Dereymaeker van Progress Laywers Network Florence de la Pradelle van de vakbond van democratische advocaten SAD en Veronique Coteur voor het platform Stop the Killings.

Sinds 2001 werden in de Filipijnen maar liefst 41 advocaten vermoord, 57 anderen werden het slachtoffer van achtervolgingen, aanvallen en intimidaties. Ook 18 rechters die zich bezighouden met politiek gevoelige kwesties zijn om het leven gebracht. Jo van Progress Laywers Network, die het land meermaals bezocht, bracht deze cijfers en uitte daarmee haar bezorgdheid. Mr. Oschinsky vroeg naar de stand van zaken van de onderzoeken naar de daders van deze moordzaken, en de aanpak van de straffeloosheid. De ambassade beloofde een update van de lopende onderzoeken op te vragen en ons deze mee te delen. Alexis Deswaef uitte zijn bezorgdheid over het democratisch gehalte van het land. Advocaten verdedigen de democratische rechten in een land. Een democratie is geen democratie als advocaten om het leven worden gebracht. Veronique wees erop dat de problematiek breder gaat dan enkel advocaten en dat in het land ook boerenleiders, syndicalisten, studenten en activisten worden vermoord of bedreigd omwille van hun engagement. Het is een problematiek waar we met het platform Stop the Killings al jaren actie rond voeren. Onze bekommernissen werden in overweging genomen en zouden worden doorgeven aan Manilla. Wordt vervolgd..

In bijlage het document dat we hebben afgegeven en enkele foto's.

foto
foto