8 December 2016: Stop the Killings actie

picture

Pensioenen, veilige werkomgevingen, toegankelijke gezondheidszorg, moederschapsverlof, kortom: sociale bescherming. In vele landen in het Zuiden is dit geen vanzelfsprekendheid. Activisten en sociale organisaties die opkomen voor sociale bescherming zijn vaak het slachtoffer van repressie. Om hun strijd in de kijker te plaatsen, organiseert het campagneplatform Stop The Killings dit jaar samen met de campagne sociale bescherming een actiedag.

Activisten onder vuur

In Colombia strijdt Everiel Antonio Loaiza Barrera bij het farmaceutische bedrijf Corpaul voor kwalitatieve arbeidsomstandigheden. Als vakbondsvertegenwoordiger namens Sintracorpaul komt hij op voor de gezondheid van zijn collega's op de werkvloer: het werk met chemische producten vereist voldoende bescherming, training en voorlichting. Ook staat hij collega's bij in geval van conflicten met de werkgever, zowel via dialoog als via juridische weg. Het bedrijf beschouwt hem als hinderlijk. Zij beschuldigen hem valselijk van fouten op de werkvloer, proberen hem te onslaan en maken hem zo het leven zuur. Lees meer

In de Filipijnen waren Rosalie Calago & Endric Calago actief in sociale organisaties op het eiland Negros. Rosalie was lokale gezondheidswerker, verbonden aan het Council for Health and Development en streed voor toegankelijke gezondheidszorg in haar streek. Endric was ondervoorzitter van een lokale boerenvakbond en streed voor minimumvoorzieningen voor de landarbeiders, die onder barre omstandigheden werken voor grootgrondbezitters. Op 25 mei 2015 werden zij beide neergeschoten in hun woonst, waarna deze in brand werd gestoken. Rosalie werd 45 jaar, Endric werd 47 jaar. Ze laten een dochter van 16 jaar achter. Lees meer

In Guatemala strijdt het Comité de Unidad Campesina (CUC) voor de rechten van landarbeiders. Hun coördinator, Daniel Pascual, steunt zo talloze boeren, zoals bijvoorbeeld de arbeiders van de Finca San Gregorio. Gedurende 30 jaar werden er sociale bijdragen afgehouden van hun loon, maar die werden door de eigenaars van het bedrijf nooit doorgestort. Op het moment dat de arbeiders en arbeidsters aan hun pensioen dachten, konden ze hierdoor niet rekenen op het programma voor invaliditeit, ouderdom en overleving. Daniel Pascual wordt omwille van zijn engagement beschuldigd van terrorisme, en leeft onder constante bedreigingen. Lees meer

Actie!

Op 8 december zullen we betogen om aandacht te vragen voor deze specifieke gevallen waarin de rechten van activisten worden geschonden, en om op te komen voor het recht op een sociale bescherming voor iedereen. We spreken af op 18u00 aan het station Brussel-Centraal en zullen vandaar een betoging houden naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Karmelietenstaat). Vervolgens komen we nog samen voor een hapje en een drankje in Mundo-B (Edinburghstraat 34, 1040 Brussel).

Ook roepen we op om aan de slag te gaan met de cases. Je kan per case (Colombia, Guatemala, Filipijnen) een brief sturen naar de betreffende ambassade, om aandacht en een onderzoek te vragen naar de mensenrechtenschendingen. Ook roepen we op om massaal de campagneposters te delen via sociale media. Je kan hiervoor alle informatie vinden op de casepagina's.

Wat is Sociale Bescherming?

Een systeem dat je beschermt tegen de tegenslagen in het leven: voor ons lijkt het misschien een vanzelfsprekendheid, maar voor 75% van de wereldbevolking is dit nog geen realiteit. Bij de minste tegenslag komen zij in de problemen. Ziek worden en je behandeling niet kunnen betalen, je job of oogst verliezen of heel je leven werken en geen pensioen krijgen: dit zijn nog steeds strijdpunten in grote delen van de wereld.

Om tot een sterk systeem van sociale bescherming te komen, is er nood aan een goede dialoog tussen overheid & middenveld. Vakbonden, vrouwenorganisaties, gezondheidsorganisaties en andere sociale bewegingen hebben een vinger aan de pols bij de samenleving, zetten vaak zelfstandige projecten op en voeren actief campagne om pijnpunten in de maatschappij aan te pakken. Hun ervaring, expertise en draagvlak maakt hen onontbeerlijk in de uitbouw van een inclusief en haalbaar systeem van sociale bescherming, zo concludeert ook een studie in opdracht van HIVA-KU Leuven die dit jaar gepubliceerd werd.

Maar vele overheden in het Zuiden zien dit niet zo. Zij zien sociale bewegingen als lastpakken die de orde verstoren, en die uitgeschakeld moeten worden. De afgelopen jaren werden talloze activisten over de hele wereld slachtoffer van repressie. Intimidatie, gevangenschap, ontvoering & moord: velen van hen werden het slachtoffer van geweld vanuit de staat, paramilitaire groeperingen of ingehuurde bendes. 

 

Colombia - Filipijnen - Guatemala