Een brief naar de Colombiaanse Ambassade / Une lettre à l'ambassade de Colombie

Via dit formulier kunt u onderstaande brief over de case van Everiel Antonio Loaiza Barrera naar de Colombiaanse Ambassade sturen, waarin u aandacht vraagt voor de case. De mail wordt in uw naam verstuurd, en mogelijk ontvangt u er een reactie op vanwege de ambassade. 

Via ce formulaire, vous pouvez envoyer une lettre de soutien pour le cas d'Everiel Antonio Loaiza Barrera. Cette lettre sera envoyée à l'ambassade de Colombie afin d'attirer leur attention sur ce cas. Le courrier sera envoyé à votre nom et vous pourrez recevoir une réponse de l'ambassade.

Vous pouver lire la lettre ici - U kan de brief hier nalezen.