België moet de Internationale Conventie van de Verenigde Naties ratificeren tegen de gedwongen verdwijningen

Brussel, 17 november 2009. Toespraak op Solidariteitsavond in aanwezigheid van de moeder en broer van Jonas Burgos.

Vrienden,
Elke dag zijn op de Filippijnen journalisten, arbeiders en boeren, syndicale leiders, mensenrechtenactivisten, advocaten en studenten … slachtoffers van inbreuk op de mensenrechten. De voorbije 8 jaar sinds presidente Gloria Arroyo aan de macht kwam tellen mensenrechtenorganisaties er 1013 politieke moorden en 202 politieke verdwijningen. Men kan 'rustig’ stellen dat het er onder het regime van Arroyo erger aan toe is dan ten tijde van dictator Marcos.
In veel van deze gevallen zijn er sterke indicaties van militaire betrokkenheid, zo beweren Filippijnse mensenrechtenorganisaties, internationale organisaties als Human Rights Watch en zelfs VN-Rapporteur voor buitengerechtelijke moorden Philip Alston. Ondanks deze rapporten, gaan de moorden en verdwijningen gewoon door. Daarom werd in België het platform Stop the Killings opgericht, waar vakbonden, ngo's en vele andere organisaties de handen in elkaar slaan om deze politieke moorden en verdwijningen aan te klagen.
In het kader van de campagne van Stop The Killings heb ik de eer hier vanavond de aanwezigheid aan te kondigen van Mevrouw Edita Burgos, moeder van Jonas, en van Mister Jayel Jonas, broer van Jonas en voorzitter van de Free Jonas Burgos Movement. Ik stel voor hen een warm applaus te geven.
Hun bezoek zal dus niet alleen een oproep zijn voor solidariteit maar ook voor concrete actie van de internationale gemeenschap. Daarom zal het platform Stop The Killings op 10 december in de namiddag eerste minister Herman Van Rompuy bezoeken. We zullen hem concreet vragen dat België de Internationale Conventie voor de bescherming van alle personen van gedwongen verdwijningen ratificeert.
Deze Conventie, bij consensus aangenomen aangenomen op de Algemene Vergadering van de VN op 20 december 2006, is het resultaat van het werk van honderden familieleden van verdwenen personen zoals de familie van Jonas Burgos.
De Conventie zal een effectief instrument zijn om gedwongen verdwijningen te helpen voorkomen, de waarheid omtrent deze misdaden aan het licht te brengen, de daders te bestraffen en gerechtigheid te brengen voor de slachtoffers en hun families. Zoals de case van Jonas Burgos en talloze andere mensen bewijzen, is de ratificatie van de Conventie en de effectieve implementatie ervan een dringende noodzaak.
Om van kracht te worden, moet de Conventie door minstens 20 landen geratificeerd zijn. België kan een verschil maken door de Conventie nu te ratificeren. Bovendien zou België, als voorzitter van de VN-Mensenrechtenraad, ook andere landen moeten aansporen om de Conventie te ratificeren, in het bijzonder de Filippijnen en andere landen die de principes van de Conventie met de voeten treden.
Stop the Killings. Stop the disappearances.

Johan Fobelets, Namens Stop The Killings.