Nieuws

STK delegatie ontvangen op kabinet van Eerste Minister Leterme

Op donderdag 10 december werd een 8-koppige delegatie ontvangen op het kabinet van Eerste Minister Leterme. Hij kon er helaas zelf niet bijzijn, dus we werden ontvangen door zijn politiek adviseur Mr.Cartuyvels. De delegatie bestond uit Johan Fobelets (voor Stop the Killings), Stephen Benedict (van het Internationaal Vakverbond), Thomas Miessen (Internationale Dienst ACV), Cecile Drion (Internationale Dienst ABVV), Bart Verstraeten (Wereldsolidariteit), Jo Dereymaeker (Progress Laywers Network), Joris Smeets (auteur) en Veronique Coteur (voor intal). Hieronder het verloop van het onderhoud en de politieke eisen.

Politiek geweld in de Filippijnen: Wapens, huurlingen en geld

Zevenenvijftig (57) doden--vrouwen, advocaten, journalisten--om iemand te verhinderen zich kandidaat te stellen in de verkiezingen. Het is ongezien, ongehoord, ondenkbaar. Maar het gebeurt in de Filippijnen. En het illustreert goed waarom we op 10 december terug op straat komen onder de vlag van “Stop the killings.”

Focuslanden: 

België moet de Internationale Conventie van de Verenigde Naties ratificeren tegen de gedwongen verdwijningen

Brussel, 17 november 2009. Toespraak op Solidariteitsavond in aanwezigheid van de moeder en broer van Jonas Burgos.

Vrienden,
Elke dag zijn op de Filippijnen journalisten, arbeiders en boeren, syndicale leiders, mensenrechtenactivisten, advocaten en studenten … slachtoffers van inbreuk op de mensenrechten. De voorbije 8 jaar sinds presidente Gloria Arroyo aan de macht kwam tellen mensenrechtenorganisaties er 1013 politieke moorden en 202 politieke verdwijningen. Men kan 'rustig’ stellen dat het er onder het regime van Arroyo erger aan toe is dan ten tijde van dictator Marcos.

Filippijnse advocaten slachtoffers van bedreiging, intimidatie en moord

Het lijken wel scènes uit een thriller: een advocaat wordt met de dood bedreigd via anonieme sms-berichten, militairen doorzoeken ‘s nachts zijn kantoor, hij wordt gevolgd door gemaskerde mannen op motors, onbekenden proberen buren en familie uit te horen, hij houdt noodgedwongen zijn consultaties telkens op andere plaatsen en schrijft zijn conclusies in internetcafés. Helaas is dit de werkelijkheid voor sommige confraters uit de Filippijnen. 20 advocaten en 15 rechters werden de laatste jaren vermoord, anderen ontsnapten op het nippertje aan aanslagen op hun leven.

In juni 2006 participeerde Meester Jo Dereymaeker in een eerste onderzoeksmissie naar het geweld tegen Filippijnse advocaten en rechters, samen met Nederlandse advocaten en rechters. Het ophefmakende rapport “From facts to Action. Report on the attacks against Filipino Lawyers and Judges” werd in juli 2006 wereldwijd verspreid.

De Nederlandse Stichting Advocaten voor Advocaten organiseerde in november 2008 voor de tweede maal een missie, waarbij ze mocht optreden als waarnemer voor de Orde van Vlaamse Balies.

Focuslanden: 

Nederlandse advocaten onderzoeken moorden in Filippijnen

In november 2008 participeerde een toonaangevend Nederlands advocatenkantoor aan een missie om feiten te verzamelen rond de aanvallen op Filippijnse advocaten en rechters. Ze roepen de overheid van Arroyo op om niet alleen de moorden op deze beroepskrachten te onderzoeken, maar ook de andere buitenrechterlijke moorden.

Focuslanden: 

ACV steunt mensenrechtencampagne Stop the Killings

Volgens Human Rights Watch gaat het van kwaad naar erger met moord-aanslagen op vakbondsleiders en mensenrechtenactivisten in een aantal landen, zegt Johan Fobelets, LBC-secretaris en één van de initiatiefnemers achter Stop the Killings.

Meer organisaties sluiten zich aan bij Stop the Killings

Stop the Killings loopt warm voor het jaarlijkse hoogtepunt op 10 december. We tonen dan ons protest tegen de politieke moorden en verdwijningen in de Filippijnen, Colombia, Guatemala etc. De slachtoffers zijn meestal mensen die opkomen voor hun rechten of die van hun medemensen. Opvallend is dat nieuwe organisaties zich aanlsuiten bij Stop the Killings. In de voorbije dagen kregen we het nieuws dat zowel 11.11.11 en CNCD-11.11.11 de campagne ondersteunen. Daarmee zijn de koepels van zowel de Vlaamse als de Franstalige Noord-Zuidbeweging aan boord!

Ex-parlementsvoorzitter draagt 'Stop the Killings' pin

Twee jaar geleden lieten we pins maken voor onze 'Stop the Killings' campagne. Die sieraden werden een groot succes en zijn nog altijd in trek. Sinds kort vind je ze zelfs op de revers van ex-parlementsvoorzitter Jose De Venezia.

De Venezia was jarenlang een bondgenoot van de Filippijnse president maar sinds hij begin dit jaar in ongenade viel en opzij gezet werd als parlementsvoorzitter, spaart hij de kritiek niet. Op drie november zegde hij zelfs zijn steun toe aan de afzettingsprocedure die tegen presidente Gloria Arroyo werd ingezet. Die procedure is het gevolg van een klacht tegen haar door 17 personen, waaronder slachtoffers van mensenrechtenschendingen en moeders van activisten die verdwenen.

Focuslanden: 

Amnesty International lanceert de campagne – ‘Filippijnen: Onderzoek Het Onrecht: Verbreek de Keten van Straffeloosheid’

Veertien afdelingen van Amnesty International hebben een Open Brief aan de Filippijnse President Gloria Arroyo ondertekend. In de brief wordt de voortdurende straffeloosheid van politieke moorden en ontvoeringen aangeklaagd.

Focuslanden: 

Stop the killings: niet alleen woorden maar ook daden

Stopthekillings.be, de campagnecoalitie tegen de politieke moorden in de Filippijnen, voert al meer dan twee jaar actie en slaagde erin om deze problematiek onder de aandacht te brengen van de publiek opinie en de beleidsmakers in België. Daarnaast steunen we ook concrete projecten die op het terrein iets aan de situatie kunnen veranderen. De steun aan de National Union of People's Lawyers is daar een voorbeeld van.

Focuslanden: 

Pagina's