Nieuws

Filippijnse advocaten verenigen zich voor de mensenrechten

FILIPPIJNEN 30 oktober 2007 - Mensenrechtenadvocaten uit alle hoeken van het land richtten onlangs het National Union of Peoples’ Lawyers (NUPL) op. Een 140-tal advocaten, juristen en rechtenstudenten verenigden zich ten einde hun geesteskind formeel het leven in te roepen.

Focuslanden: 

Colombia, Filippijnen, Guatemala,... Stop de moorden en de verdwijningen

Goed nieuws vanuit de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in Genève. Mede door tussenkomst van het ACV worden de Filipijnen terechtgewezen voor het niet respecteren van de IAO-normen. De IAO ziet toe op het respecteren van de fundamentele arbeidsnormen zoals de vrijheid van vakbondsvereniging. Aangezien de woordvoerster van de Filipijnse regering op de IAO-conferentie de feiten duidelijk bleef minimaliseren, besloot de commissie een high level IAO-missie te sturen om de situatie ter plekke te analyseren. De regering was hier niet mee opgezet.

"Stop the killings" activisten laten zich niet intimideren door Filippijnse blacklist

De Amerikaanse mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch bracht het eind september aan het licht: De Filippijnse overheid hanteert een zwarte lijst van 504 buitenlanders die niet welkom zijn in het land. Op de lijst staan ook verschillende mensen die actief zijn in de campagne "Stop the killings".

Focuslanden: 

Radio: EU stuurt missie naar de Filippijnen

De Europese Commissie stuurt een team mensenrechten-experts naar de Filippijnen. Ze moeten er de golf van politieke moorden en verdwijningen gaan onderzoeken. Sinds het aantreden van president Arroyo in 2001 zouden al meer dan 850 politieke moorden gepleegd zijn en nog eens 250 mensen zijn verdwenen. Wim De Ceukelaire was op maandag 18 juni te gast op radio 1 in Voor de Dag. Beluister
Focuslanden: 

Europa stuurt een mensenrechtenmissie naar de Filippijnen om politieke moorden te onderzoeken

De Belgische “Stop the killings in the Philippines” coalitie (http://www.stopthekillings.be) verwelkomt de missie die de Europese Commissie naar de Filippijnen zendt om er de de golf van politieke moorden en verdwijningen te onderzoeken. Sinds het aantreden van presidente Arroyo in 2001 werden al meer dan 850 politieke moorden geteld en meer dan 250 verdwijningen. Met deze missie beantwoordt de EC de herhaalde oproepen van Europese sociale organisaties die bezorgd zijn voor de veiligheid van hun collega's in de Filippijnen.

Focuslanden: 

Zelzaatse jongeren starten briefschrijfactie voor ontvoerde Filippijnse vrienden

In juli 2006 vertrokken tien jongeren uit Zelzate op inleefreis naar de Filippijnen. Geert Asman: “Tijdens onze reis maakten we kennis met het Filippijnse volk, hun cultuur en gewoontes, hun onuitputtelijke gastvrijheid. We maakten heel wat vrienden onder de plaatselijke bevolking, en zagen hoe de mensen daar dag in dag trachten uit hun armoedige situatie te geraken. Spijtig genoeg stootten ze in hun strijd op een regering die voorrang geeft aan de rijken en de armen aan hun lot overlaat.
Focuslanden: 

Militairen schuldig aan politieke moorden, aldus Filippijnse onderzoekscommissie

Het Filippijnse overheidsleger werd deze week door een speciale commissie met de vinger gewezen inzake de golf politieke moorden de jongste jaren. Sinds het aantreden van president Arroyo in 2001 werden volgens schattingen al achthonderd mensen omgebracht. De oorzaak van het geweld ligt volgens de Melo-commissie niet enkel bij privé-milities, bewakingsfirma’s en landeigenaren die het heft in eigen handen nemen. Het overgrote deel van de moorden wordt gestuurd en uitgevoerd door militairen in overheidsdienst. Generaal Palparan wordt verdacht betrokken te zijn bij een reeks moordpartijen.
Focuslanden: 

“Het Filippijnse leger is verantwoordelijk voor de moorden”

VN Rapporteur besluit zijn onderzoek naar standrechtelijke executies in de Filippijnen De Filippijnen stond al lang hoog op zijn lijstje. Voor een Speciaal Rapporteur van de Verenigde Naties over standrechtelijke executies is een onderzoeksmissie in een land waar de laatste jaren honderden politieke moorden gebeurden een prioriteit. Onder druk van het toenemende international protest moest de Filippijnse presidente hem uiteindelijk toelaten om zo'n onderzoek uit te voeren. Zijn conclusies, die hij naar buiten bracht op een persconferentie in Manila op 21 februari, bevestigen wat stopthekillings.be en andere mensenrechtenactivisten al lang zeggen. “Vele moorden zijn toe te schrijven aan het Filippijnse leger,” verklaarde Philip Alston bij zijn afsluitende persconferentie voor hij na een missie van 10 dagen het land verliet, “maar het hele militaire apparaat is in een staat van complete ontkenning. Hij vergeleek het leger met een verstokte alcoholicus die stellig blijft ontkennen dat hij een probleem heeft.

Focuslanden: 

Kritisch rapport van Nederlandse en Belgische advocaten en rechters onthult patroon in aanvallen op Filippijnse collega’s

Internationale missie roept op om moorden te stoppen. Sinds februari 2005 werden tenminste tien advocaten en een rechter in de Filippijnen vermoord. Talloze anderen worden dagelijks geïntimideerd, bedreigd en geschaduwd. De meeste moorden worden gepleegd door mannen op een motor die hun weerloos slachtoffer tijdens het voorbijrijden in de rug schieten.
Focuslanden: 

Pagina's