Guatemala

Guatemala in de beklaagdenbank op de IAO

10 juni - Genève

Op 6 juni begon in de IAO de Commissie voor de Toepassing van de Normen (hierna Commissie Normen) met haar core business: landen op het matje roepen die de internationale arbeidsnormen aan hun laars lappen. Guatemala was aan de beurt.

Focuslanden: 

Des syndicalistes guatémaltèques dénoncent l'impunité et la généralisation de la corruption dans leur pays

A l’initiative de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et du Mouvement guatémaltèque des syndicats, des agriculteurs et des indigènes, plusieurs syndicalistes guatémaltèques ont voyagé en Europe, du 3 au 20 novembre 2008. Ils voulaient dénoncer la répression en cours dans leur pays afin d'obtenir l'aide de la population, des institutions et des hommes politiques européens. Au Guatemala, une majorité de travailleurs ne peut pas adhérer à un syndicat.

Focuslanden: 

Guatemalteken samen met vakbonden tegen corruptie en straffeloze praktijken

Van 3 tot 20 november reisde een groep Guatemalteekse vakbondsafgevaardigden door Europa om de ernstige repressie in hun land aan te klagen. De missie kwam er op initiatief van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de Guatemalteekse Beweging van Vakbonden, Landbouwers en Inheemse Inwoners. Ze wilden zoveel mogelijk steun en begrip losweken bij Europese politici, instellingen en de bevolking. De situatie in hun land loopt immers serieus uit de hand. Veel werknemers in Guatemala mogen zich niet verenigen in een vakbond.

Focuslanden: 

Pagina's