Foto

HANDEL OF MENSENRECHTEN? - FOTO -EN VIDEOVERSLAG

Op zaterdag 10 december, de internationale dag voor de mensenrechten, namen tweehonderd mensen deel aan een geanimeerde actie van Stop the Killings in Elsene. Dit jaar was de actie gericht tegen het Europese vrijhandelsakkoord met Colombia, het gevaarlijkste land ter wereld voor activisten, syndicalisten, advocaten en journalisten.

  

Plus de 200 personnes solidaires avec les victimes de la repression politique! - action STK 2010

Plus de 200 personnes sont descendus le samedi 11 décembre sur Bruxelles en solidarité avec les mouvements sociaux en Colombie, Guatemala et les Philippines. Pour dénoncer que des collègues qui lèvent leur voix dans ces pays pour plus de justice sociale soient muselés.

Meer dan 200 mensen solidair met de slachtoffers van politieke repressie - STK actie 2010

Meer dan 200 mensen zakten zaterdag naar Brussel af uit solidariteit met de sociale bewegingen in Colombia, Guatemala en de Filippijnen. Om aan te klagen dat collega’s die in deze landen hun stem verheffen voor meer sociale rechtvaardigheid, het zwijgen worden opgelegd.

Action réussie du 10 décembre 2009: 350 frères et soeurs de Jonas Burgos demandent justice!

Jeudi 10 décembre 2009, 350 frères et soeurs de Jonas Burgos se sont rassemblés. Tous demandèrent justice au sujet des disparitions politiques aux Philippines, en Colombie et au Guatemala. Outre les 350 participants, 1448 personnes ont manifesté leur solidarité en envoyant leur photo avec l'affiche de Jonas Burgos! Un tout grand merci à tous! Nous avons enregistré un message video à l'attention des familles des disparu. Dans l'après-midi, une délegation de 8 personnes avait été reçue par le cabinet du Premier ministre, Yves Leterme.>

Geslaagde STK actie 2009: 350 broers en zussen van Jonas Burgos vragen gerechtigheid!

Op donderdag 10/12 stroomden 350 zussen en broers van Jonas toe op het Albertineplein te Brussel. Allen vroegen ze om gerechtigheid voor de politieke verdwijningen in de Filippijnen, Colombia en Guatemala. Tijdens de actie werden ook de foto's geprojecteerd van iedereen die zich solidair toonde door op de affiche te gaan staan met Jonas. Maar liefst 1448 mensen! Hartelijk dank aan iedereen voor de steun! We namen ook een videoboodschap op voor de familieleden van de slachtoffers. Bekijk ze hieronder, net als de fotoreportages!

Geslaagde actie Stop the Killings 10/12/08

Deze woensdag, op de internationale dag van de mensenrechten, heeft de actie Stop the Killings plaatsgevonden. Met een grote groep hebben we geprotesteerd tegen de politieke moorden in de Filippijnen, Guatemala, Colombia en overal ter wereld. We verzamelden ons op het Muntplein in Brussel om vanuit daar een ingetogen fakkeltocht te houden naar het Internationaal Vakverbond. Daar hebben we ons kunstwerk ingehuldigd. De avond werd afgesloten met een beker lekkere warme soep.

Pagina's