Video

Action réussie du 10 décembre 2009: 350 frères et soeurs de Jonas Burgos demandent justice!

Jeudi 10 décembre 2009, 350 frères et soeurs de Jonas Burgos se sont rassemblés. Tous demandèrent justice au sujet des disparitions politiques aux Philippines, en Colombie et au Guatemala. Outre les 350 participants, 1448 personnes ont manifesté leur solidarité en envoyant leur photo avec l'affiche de Jonas Burgos! Un tout grand merci à tous! Nous avons enregistré un message video à l'attention des familles des disparu. Dans l'après-midi, une délegation de 8 personnes avait été reçue par le cabinet du Premier ministre, Yves Leterme.>

Geslaagde STK actie 2009: 350 broers en zussen van Jonas Burgos vragen gerechtigheid!

Op donderdag 10/12 stroomden 350 zussen en broers van Jonas toe op het Albertineplein te Brussel. Allen vroegen ze om gerechtigheid voor de politieke verdwijningen in de Filippijnen, Colombia en Guatemala. Tijdens de actie werden ook de foto's geprojecteerd van iedereen die zich solidair toonde door op de affiche te gaan staan met Jonas. Maar liefst 1448 mensen! Hartelijk dank aan iedereen voor de steun! We namen ook een videoboodschap op voor de familieleden van de slachtoffers. Bekijk ze hieronder, net als de fotoreportages!

VIDEO | Stop the Killings actie 2007 in Brussel

Maandagavond betoogden 500 activisten in Brussel tegen de politieke moorden en verdwijningen in landen als de Filipijnen, Guatemala en Colombia.

Van www.wittewoede.be

Duizend maal: "Stop the killings!" - Actie STK 2006

Duizend mensen namen op maandag 11 december deel aan de grootste solidariteitsmanifestatie met de Filippijnen ooit in Europa. De fakkelwake gaf een duidelijk signaal naar de Filippijnse overheid: er moet een eind komen aan de politieke moorden! Bekijk de foto's en lees het verslag en de getuigenissen van aanwezige syndicalisten. Een overzicht van de verslaggeving:

Pagina's