Acties

8 December 2016: Stop the Killings actie

Pensioenen, veilige werkomgevingen, toegankelijke gezondheidszorg, moederschapsverlof, kortom: sociale bescherming. In vele landen in het Zuiden is dit geen vanzelfsprekendheid. Activisten en sociale organisaties die opkomen voor sociale bescherming zijn vaak het slachtoffer van repressie. Om hun strijd in de kijker te plaatsen, organiseert het campagneplatform Stop The Killings dit jaar samen met de campagne sociale bescherming een actiedag.

08 December 2016: Stop the Killings actiedag

Burden of peace: het indrukwekkende verhaal van Claudia Paz y Paz

Op dinsdag 22 maart vertoont ACV Brussel-Halle-Vilvoorde, samen met Stop the Killings, de documentaire 'Burden of Peace'. Maak kennis met Claudia Paz y Paz, Guatemala’s eerste vrouwelijke procureur-generaal, die een moeizaam, maar dapper gevecht voor rechtvaardigheid voert in een van de gevaarlijkste landen ter wereld. Corruptie en straffeloosheid zijn aan de orde van de dag.

22/03: filmvoorstelling 'Burden of Peace'
Focuslanden: 

Récompensez leur lutte par le prix des droits de l'homme : Les nominé(e)s

La lutte des activistes environnementaux dans le Sud mérite notre attention et notre soutien. Cette année, Stop the Killings a nominé quatre personnes ou organisations qui travaillent dans des conditions difficiles pour une alternative écologique. Qui selon vous mérite le prix des Droits de l'homme ? Les Lumads à Mindanao, les travailleurs engagés de la commune de Palmeras, la courageuse Maxima Acuña de Chaupe ou l'association des avocats maya ? Voter n'est plus possible. 

10 décembre : Défendez les activistes environnementaux dans le Sud

Les activistes environnementaux sont de plus en plus souvent victimes de violence (même mortelle). Ce sont surtout les groupes de communautés indigènes qui sont visés. Via une nouvelle campagne et le prix des Droits de l'homme qui l'accompagne, Stop the Killings veut attirer l'attention sur cette évolution inquiétante. Le 10 décembre, à Bruxelles, nous soutiendrons nos collègues du Sud.

10 décembre, 18h: manifestation, 19h: remise officielle du prix

Beloon hun strijd met een mensenrechtenprijs : de genomineerden

De strijd van milieuactivisten in het Zuiden verdient onze aandacht en steun. Stop the Killings nomineerde dit jaar vier personen of organisaties die in moeilijke omstandigheden werken aan een ecologisch alternatief. Wie verdient volgens jou de mensenrechtenprijs? De bedreigde Lumads in Mindanao, de geëngageerde arbeiders van de gemeente Palmeras, de moedige Maxima Acuña de Chaupe of de succesvolle vereniging van Maya-advocaten? Stemming afgesloten. 

De genomineerden:

10 December: Neem het op voor milieuactivisten in het Zuiden!

Milieuactivisten worden steeds vaak het slachtoffer van (dodelijk) geweld. Vooral inheemse bevolkingsgroepen worden geviseerd. Met een nieuwe campagne en bijhorende mensenrechtenprijs, wil Stop The Killings aandacht vragen voor deze zorgwekkende evolutie. Op 10 december steken we onze collega’s in het Zuiden een hart onder de riem in Brussel.

10 december, 18u: manifestatie, 19u: officiële prijsuitreiking

Pagina's