Acties

Breng nu je stem uit voor één van de genomineerden!

Per categorie nomineerden de leden van Stop the Killings vier individuen, organisaties of overheden die zich in positieve of in negatieve zin hebben onderscheiden op het gebied van mensenrechten. Aan u om te beslissen wie er op 10 december de prijzen in ontvangst mag nemen.

Manifiesta: feest van de solidariteit

Op 20 en 21 september organiseren het weekblad Solidair en Geneeskunde voor het Volk opnieuw Manifiesta, het feest van de solidariteit. Op de affiche dit jaar onder andere een debat met Satur Ocampo, de oprichter van het Nationaal Democratisch Front in de Filippijnen. Allen daarheen!

20 & 21/09, Bredene-aan-zee: Manifiesta 2013

Concert à Gand au profit des avocats de l’organisation philippine NUPL

Un concert de musique classique au profit des avocats de l’organisation philippine NUPL aura lieu au NT Gand le vendredi 18 octobre à 20h. Les tickets d’entrée sont disponibles au prix de 15 euros. Pour ceux qui n'aiment pas trop la musique classique, ou qui ne savent pas se libérer, ils peuvent acheter une carte de soutien à 5 ou à 20 euros. 

Vendredi 18/10, 20h: Concert de piano au profit des avocats des droits de l'homme philippin
Focuslanden: 

Benefietconcert in Gent ten voordele van Filippijnse mensenrechtenadvocaten

Op vrijdag 18 oktober wordt in het NT Gent een pianoconcert georganiseerd ten voordele van de advocaten van de Filippijnse organisatie NUPL. Tickets kosten 15 euro. Wie niet van klassieke muziek houdt kan een steunkaart kopen, voor 5 of 20 euro. 

Vrijdag 18/10, 20u: Pianoconcert tvv. Filippijnse mensenrechtenadvocaten
Focuslanden: 

Vidéo: activistes, pas de criminels!

Après les photos,un vidéo de l'action contre la criminalisation des mouvements sociaux, le 10 décembre à Bruxelles. Avec nos meilleurs voeux pour 2013. Evidemment.

Stop The Killings

Videoverslag: activisten, geen criminelen!

Na het fotoverslag, nu ook een videoverslag van de actie tegen de criminalisering van sociale bewegingen, op 10 december in Brussel. Met onze beste wensen voor 2013. Uiteraard.

Stop The Killings

Pagina's