Daniel Pascual (Guatemala)

In Guatemala strijdt het Comité de Unidad Campesina (CUC) voor de rechten van landarbeiders. Hun coördinator, Daniel Pascual, steunt zo talloze boeren, zoals bijvoorbeeld de arbeiders van de Finca San Gregorio. Gedurende 30 jaar werden er sociale bijdragen afgehouden van hun loon, die door de eigenaars van het bedrijf nooit doorgestort werden. Wanneer de arbeiders en arbeidsters op leeftijden tussen 70 en 95 jaar aan hun pensioen dachten, merkten ze dat hun quota's niet doorbetaald werden waardoor ze nu niet kunnen rekenen op het programma voor invaliditeit, ouderdom en overleving. Daniel Pascual wordt omwille van zijn engagement beschuldigd van terrorisme, en leeft onder constante bedreigingen.

Daniel Pascual ontving twee gerechtelijke klachten. Eén kwam er vanuit de voorzitter van de groep die aanleunt bij het cementbedrijf in de gemeente San Juan Sacatapéquez. De tweede werd ingediend door de zoon van de ex-minister van Binnenlandse Zaken ten tijde van ex-generaal Efraín Ríos Montt, die vandaag beschuldigd wordt van genocide.

Maar niet alleen de coördinator van CUC moet afrekenen met deze repressie. Op 2 september laatstleden werd Esteban Hermelindo Cux, een andere nationaal verantwoordelijke van de CUC, en zijn familie aangevallen in Panzós, in het departement Alta Verapaz. Hij werd gewond afgevoerd naar het hospitaal. Ook de broer van Hermelindo werd aangevallen en gewond met een machete. Nog een derde kreeg er van langs.

Tenslotte wijzen wij op de repressie vanwege de familie Campollo, een van de rijkste van Guatemala. Meer dan 250 voormalige arbeiders van de finca San Gregorio van de gemeente Coatepeque, Quetzaltenango, werden gedurende 30 jaar door hen bedrogen. Al die tijd werden de sociale bijdragen voor het officieel Instituut voor Sociale Zekerheid (IGSS) van hun loon afgehouden. Maar de eigenaars betaalden de afgehouden bijdragen van de werknemers niet door aan het instituut.

Daardoor kunnen de werknemers die op pensioen gaan nu niet rekenen op het programma voor invaliditeit, ouderdom en overleving. Om druk uit te oefenen gingen zij over tot een vreedzame protestactie die vier dagen duurde. Wanneer de advocate Eugenia Sandoval voorstelde om te bemiddelen, trokken ze zich zonder incidenten terug.

Maar in plaats van te beantwoorden aan de rechtmatige eisen van de ouderen lanceerde de familie Campollo, met medeplichtigheid van het Openbaar Ministerie, in augustus een offensief om 16 personen aan te houden. Deze acties gebeurden uitgerekend op de verjaardag van het bloedbad van de finca la Exacta in 1994. Naar aanleiding van een ontruiming door de families Campollo en Blanco Aguirre werden toen tien landarbeiders vermoord.

Wij vragen dat er rechtvaardigheid komt voor de ex-werknemers van de finca, en dat de vrijheid van meningsuiting, organisatie en actie wordt gerespecteerd. Meer specifiek dient er een einde te worden gesteld aan de intimidatie van de verantwoordelijken en de leden van de CUC, en moeten zij worden gehoord en beschermd, niet bestreden.

Wat kan je doen?

Nederlands