Demonstranten tegen Arroyo: "Stop the killings in the Philippines!"

BRUSSEL -- Het bezoek van de Filippijnse presidente Arroyo aan op 12 september ging niet ongemerkt voorbij. Vertegenwoordigers van ngos, vakbondsmilitanten en mensenrechtenactivisten vonden het de ideale gelegenheid om hun bezorgdheid over de mensenrechtensituatie in de Filippijnen kenbaar te maken. Daarbij schoven ze een eenvoudige maar krachtige eis naar voor: "Stop the killings!" Sinds Arroyo in 2001 aan de macht kwam werden al bijna 750 slachtoffers van politieke moorden geteld. Vele van hen zijn leiders van volksorganisaties, vakbonden en progressieve politieke partijen maar ook journalisten, advocaten en gewone burgers werden gedood door doodseskaders. Johan Fobelets, van de LBC, beet de spits af bij de actie in het hart van de Europese wijk: "Eigenlijk twijfelt niemand er nog aan dat het om een georganiseerde campagne gaat om de Filippijnse volksbeweging het zwijgen op te leggen." Hij kon meteen een hele reeks mensen opsommen die onlangs werden omgebracht omdat ze opkwamen voor de rechten van de gewone mensen. Een pakkende getuigenis werd gebracht door Joris Smeets van Filippijnengroepen België. Hij vertelde over zijn vriend Markus "Makoy" Bangit, een leider van de Filippijnse inheemsen die onlangs werd vermoord. Vlaams Parlementslid Eloi Glorieux en Kamerlid Inga Verhaert kwamen hun steun betuigen. Ze vonden dat ons land meer kan doen om druk te zetten op Arroyo.
De Filippijnse gemeenschap was duidelijk opgezet met de solidariteit. "Geloof maar niet dat alle Filipino's achter Arroyo staan," verklaarde een vertegenwoordiger van de Filippijnse gemeenschap in België terwijl een landgenoot de sfeer erin hield met enkele swingende protestsongs. Ook Marie Enriquez van de Filippijnse mensenrechtenorganisatie Karapatan drukte haar tevredenheid uit. "Wij geven niet op zolang we weten dat jullie achter ons staan," besloot ze na een lange opsomming van mensenrechtenschendingen die haar organisatie recent had opgetekend. De organisatoren van de protestactie, die samen de coalitie "Stop the killings!" hebben opgezet, kijken al uit naar 11 december. Dan willen ze, ter gelegenheid van de internationale dag van de mensenrechten, opnieuw manifesteren aan de ambassade van de Filippijnen. "Als iedereen negen anderen kan overtuigen, dan is elk slachtoffer van een politieke moord bij de actie vertegenwoordigd," opperde één van de activisten. In de Filippijnse pers was de actie voorpaginanieuws zoals in The Philippine Star van 15 september.