Everiel Antonio Loaiza Barrera (Colombia)

In Colombia strijdt Everiel Antonio Loaiza Barrera bij het farmaceutische bedrijf Corpaul voor kwalitatieve arbeidsomstandigheden. Als vakbondsvertegenwoordiger namens Sintracorpaul komt hij op voor de gezondheid van zijn collega's op de werkvloer: het werk met chemische producten vereist voldoende bescherming, training en voorlichting. Ook staat hij collega's bij conflicten met de werkgever, zowel via dialoog als via juridische weg. Het bedrijf beschouwt hem echter als hinderlijk. Zij beschuldigen hem valselijk van fouten op de werkvloer, proberen hem te ontslaan en maken hem zo het leven zuur.

Everiel Loaiza werkt voor het bedrijf Corpaul in Medellin. Hij is lid van Sintracorpaul, lidorganisatie van COISO, de collectieve intersindicale vakvereniging voor gezondheid op het werk en vanaf volgend jaar partner van FOS-Socialistische Solidariteit en de Algemene Centrale Antwerpen Waasland, respectievelijk een Belgische NGO en vakbondscentrale. Everiel Loaiza vertegenwoordigt de klachtencommissie dat het Ministerie van Sociale Zekerheid en gezondheid op het werk vertegenwoordigt. Sinds 2012 stond hij tientallen cases bij van collega’s die slachtoffer werden van een vermeende arbeidsziekte of een arbeidsongeval. De oorzaak van deze ziekten en ongevallen werden niet als dusdanig erkend door het bedrijf Corpaul, en sommige slachtoffers dreigden zelfs ontslagen te worden omwille van het verlies van werkvermogen. Mijnheer Loaiza stuurde op 6 mei 2016 een bezwaarschrift voor vermeende syndicale vervolging op naar het arbeidsministerie waarin hij deze cases uitgebreid documenteert.

De wetgeving omtrent veiligheid en gezondheid op het werk laat ruimte voor ambiguïteit. Volgens de wet moet de werkgever de verzekeringsmaatschappij die de werknemers verkiezen, aanwerven om hen bij te staan in de preventie van arbeidsongevallen en –ziekte, alsook raad te geven aan het paritair comité voor gezondheid en veiligheid op het werk over risicopreventie en -beheer. In de praktijk kiest de werkgever een verzekeringsmaatschappij die vaak beheerd wordt door de economische groep waar hij deel van uitmaakt, en hebben slechts weinig bedrijven in Antioquia zo’n verplicht paritair comité. Dit laat de deur open voor belangenvermenging tussen bedrijven en de verzekeraars die de oorsprong van de pathologie van de werknemer moeten beoordelen. Het ministerie van Arbeid oefent haar controlefunctie niet uit om misbruik in te tomen.

Everiel Loaiza wordt op zijn bedrijf geïntimideerd door pesterijen en beschuldigingen op basis van valse verklaringen. Wij vragen het respect voor vakbondsvrijheid via degelijk onderzoek in de cases die mijnheer Loaiza aanspande tegen Corpaul, respect voor de wetgeving over gezondheid en veiligheid op het werk, de oprichting van een degelijk werkend paritair comité voor gezondheid en veiligheid op het werk zodat de preventie en het beheer van de arbeidsrisico’s verbetert en er minder slachtoffers vallen. We vragen ook een betere werking van het systeem van arbeidsrisico’s zodat de slachtoffers beter en sneller geholpen worden.

Wat kan je doen?

Nederlands