Filippijnse advocaten verenigen zich voor de mensenrechten

FILIPPIJNEN 30 oktober 2007 - Mensenrechtenadvocaten uit alle hoeken van het land richtten onlangs het National Union of Peoples’ Lawyers (NUPL) op. Een 140-tal advocaten, juristen en rechtenstudenten verenigden zich ten einde hun geesteskind formeel het leven in te roepen.

Het openingsstatement verduidelijkt nog eens waarom een organisatie zoals NUPL broodnodig is in de huidige Filippijnse samenleving: “de erbarmelijke situatie op het vlak van de mensenrechten en de politieke moorden, verdwijningen, folterpraktijken, zaken van onwettige arrestatie en opsluiting, het opstellen van valse aanklachten als politiek repressiemiddel roepen om een meer georganiseerde aanpak inzake juridische dienstverlening.”

Het NUPL wordt eigenlijk geconcipieerd als een organisatie die individuele mensenrechtenadvocaten in een formeler kader samenbrengt, teneinde de daadwerkelijke hulpverlening vlotter en beter te laten verlopen. Zo kan op een snellere en daadkrachtige manier adequate rechtshulp worden verleend aan de slachtoffers van schendingen van burgerlijke, politieke, sociale, economische en culturele rechten.

De organisatie wil eveneens aan research doen en instaan voor opleidingen over belangrijke wettelijke vraagstukken en andere belangrijke pijnpunten. Hiertoe werden het “Education & Research”- programma opgericht. Een “Campaign & Advocacy”- luik dan weer wil een heuse promotie van de mensenrechtenproblematiek en mogelijke oplossingen aanbieden. Zo staan in de nabije toekomst reeds talrijke forums en seminaries gepland. Het NUPL wil eveneens instaan voor de promotie en bescherming van advocaten (en hun families) die door hun engagement onder druk komen te staan of onder bedreigingen hebben te lijden.

Naar de buitenwereld toe zal de advocatenorganisatie steun verlenen aan en zich verbinden met andere nationale en internationale groeperingen en advocatenorganisaties. Ook zullen de mensenrechten als juridische tak zo goed mogelijk binnen de advocatengemeenschap worden gepromoot als een professioneel alternatief dat onontbeerlijk blijkt in de huidige stand van zaken.

Ondertussen voerde het NUPL ook reeds verschillende resoluties door, o.a. inzake de politieke moorden en verdwijningen, inzake de bescherming van advocaten en ter ondersteuning van de ratificatie van het verdrag voor het Internationaal Strafhof.

Goed nieuws dus voor de talrijke slachtoffers en onderdrukten van het huidige regime, en een grote stap voorwaarts in in de ondersteuning van de veelbelaagde mensenrechtenadvocatuur in de Filippijnen.

(Sam Gobert)

New Lawyers’ Group for Human Rights Formed

Founding Congress of the National Union of People's Lawyers: Uniting lawyers towards a more relevant response to escalating human rights violations