Filippijnen

Deze archipel in Zuid-Oost Azië kent een geschiedenis van dictatuur, politieke repressie en mensenrechtenschendingen. De economisch een de politieke macht zijn er in handen van een kleine rijke elite, die haar positie met alle mogelijke middelen verdedigt.

De slachtoffers hiervan zijn in de eerste plaats diegenen die het opnemen voor de armen en de onderdrukten van de Filipijnse samenleving: boeren, arbeiders, de verarmde stedelijke of inheemse bevolking. Veel van hen worden ervan beschuldigd te sympathiseren met de New Peoples Army. Deze beschuldigen maken hen kwetsbaar, zeker in regio's die zwaar gemlilitariseerd zijn en waar ook de rebellen actief zijn. Ze worden gearresteerd, vermoord of verdwijnen.

De Filippijnen zijn een ex-kolonie van de Verenigde Staten en heden een belangrijke partner in de oorlog tegen de terreur.

Dr. CLAVER KOMT TERUG

Deelname aan het Permanent People's Tribunal in Den Haag gevolgd door bezoek aan Belgische organisaties Wanneer: Maandag 26 maart om 19.30 u. Waar: ACV, L. Vanderkelenstraat 32, 3000 Leuven De fakkelwake in het gure weer van 11 december 2006 is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Wel integendeel: tijdens het Wereld Sociaal Forum werd Marijke Persoone (adjunct algemeen secretaris LBC) aangesproken door Filippijnse deelnemers als: “Jij bent van België, het land waar een fakkelwake is doorgegaan met 1000 mensen tegen de moorden bij ons, proficiat”.
Focuslanden: 

Militairen schuldig aan politieke moorden, aldus Filippijnse onderzoekscommissie

Het Filippijnse overheidsleger werd deze week door een speciale commissie met de vinger gewezen inzake de golf politieke moorden de jongste jaren. Sinds het aantreden van president Arroyo in 2001 werden volgens schattingen al achthonderd mensen omgebracht. De oorzaak van het geweld ligt volgens de Melo-commissie niet enkel bij privé-milities, bewakingsfirma’s en landeigenaren die het heft in eigen handen nemen. Het overgrote deel van de moorden wordt gestuurd en uitgevoerd door militairen in overheidsdienst. Generaal Palparan wordt verdacht betrokken te zijn bij een reeks moordpartijen.
Focuslanden: 

“Het Filippijnse leger is verantwoordelijk voor de moorden”

VN Rapporteur besluit zijn onderzoek naar standrechtelijke executies in de Filippijnen De Filippijnen stond al lang hoog op zijn lijstje. Voor een Speciaal Rapporteur van de Verenigde Naties over standrechtelijke executies is een onderzoeksmissie in een land waar de laatste jaren honderden politieke moorden gebeurden een prioriteit. Onder druk van het toenemende international protest moest de Filippijnse presidente hem uiteindelijk toelaten om zo'n onderzoek uit te voeren. Zijn conclusies, die hij naar buiten bracht op een persconferentie in Manila op 21 februari, bevestigen wat stopthekillings.be en andere mensenrechtenactivisten al lang zeggen. “Vele moorden zijn toe te schrijven aan het Filippijnse leger,” verklaarde Philip Alston bij zijn afsluitende persconferentie voor hij na een missie van 10 dagen het land verliet, “maar het hele militaire apparaat is in een staat van complete ontkenning. Hij vergeleek het leger met een verstokte alcoholicus die stellig blijft ontkennen dat hij een probleem heeft.

Focuslanden: 

WIJ DOEN VERDER MET STOPTHEKILLINGS.BE!!

Christmas and Newyear must be celebrated in peace.. Together let us struggle for peace Based on equality and justice, Not only for a better Christmas and Newyear But for a decent life for all the people Namens stopthekillings willen we jullie hartelijk bedanken voor jullie mobilisatie voor de betoging-fakkelwake van 11 december ll. Ondanks het barslechte weer met 1000 aan de Filippijnse ambassade! De grootste betoging ooit in Europa én met zovele syndicalisten én studenten!

Focuslanden: 

Vier vakbondsmensen zeggen: 'Stop de politieke moorden in de Filippijnen'

BRUSSEL – Op maandagavond 11 december, één dag na mensenrechtendag, kwamen een kleine 1000 mensen de straat op om te protesteren tegen de 800 politieke moorden die gepleegd werden sinds Aroyo aan de macht is in de Filippijnen. Zij deden dit met een stille wake rond de Filippijnse ambassade in Elsene.

Hieronder reacties van vier vakbondsmensen.

"Ik heet Jean Lefèbre en woon in Molenbeek. Ik ben militant bij de CSC (Confédération des Syndicats Chrétiens). Ik ben op pensioen maar toch ben ik hier om te manifesteren tegen de moorden op mensen die opkomen voor hun ideeën, vakbondsmensen, journalisten, studenten enz…. Op deze manier wil ik ook de rechten van de werkers in de hele wereld verdedigen. De internationale afdeling van de CSC heeft contacten met vakbonden in Colombia en de Filippijnen. We hebben dezelfde belangen."

Focuslanden: 

Een dag met Dr. Chandu, door Rob van Vlierden

In het kader van de campagne Stop the killings, was Chandu Claver op 7 december een dag te gast bij het Steunfonds Filippijnen Overpelt. Zijn getuigenis was bijzonder indringend. Als dokter voor het volk is Claver, van opleiding chirurg, niet alleen op medisch vlak aktief. Hij zag dat patiënten na een behandeling steeds terug kwamen, omdat de belangrijkste oorzaak van veel ziekten de enorme armoede is.

Focuslanden: 

Dr. Claver overleefde een aanslag op zijn leven

Het Steunfonds Filippijnen Overpelt, een lokale antenne van intal, nodigde Dr. Chandu Claver uit om te komen getuigen over de politieke moorden in de Filippijnen. Hij woont diverse acties van de campagne ‘Stop The Killings in the Philippines’ bij. Intal maakte van de gelegenheid gebruik om zijn verhaal op te tekenen.
Dr. Claver, vertel eerst eens iets over jezelf. Ik ben geboren in Benguet, de Cordillera, ten Noorden van Manilla op het eiland Luzon. In 1980 studeerde ik af aan de University of San Thomas in Manilla als arts. Daarna volgde ik bijkomende opleidingen en werkt van 1984 tot 1998 als chirurg in een hospitaal in Tabuk, Kalinga, een provincie in het Noorden van de Cordillera. Sinds 1998 werk ik in een gezondheidscentrum in Kalinga en doe er algemene geneeskunde.

Focuslanden: 

Filippijnse vakbond dient klacht in bij Internationale Arbeidsorganisatie

De Filippijnse vakbondskoepel Kilusang Mayo Uno (KMU) diende vorige week een klacht in bij de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in Genève. De klacht is gericht tegen de Filippijnse regering en gaat over de moorden op 64 leiders, leden en supporters van vakbonden.
Focuslanden: 

Internationaal Tribunaal over mensenrechten onder regering Arroyo geopend te Den Haag

Twee leden van het Filippijnse parlement en een Nederlandse senator betonen hun instemming met het Tribunaal

Op verzoek van verscheidene Filippijnse mensenrechten- en volksorganisaties is op 30 oktober 2006 te Den Haag de Tweede Zitting voor de Filippijnen van het Permanente Volkstribunaal geopend. De eerste zitting over de Filippijnen ter berechting van de misdaden van de dictatuur van Marcos jegens het volk der Filippijnen, vond plaats te Antwerpen in 1980.
Focuslanden: 

Satur Ocampo, Filippijns volksvertegenwoordiger: "Solidariteit cruciaal om de moorden te stoppen."

Mensenrechtenorganisaties telden meer dan 750 slachtoffers van politieke moorden sinds de Filippijnse presidente Gloria Macapagal-Arroyo aan de macht kwam in 2001. Eén op zeven van de slachtoffers was lid van de progressieve politieke partij Bayan Muna. Satur Ocampo, parlementslid en voorzitter van die partij, was van 18 tot 22 oktober in België om er de repressie in zijn land aan de kaak te stellen. Naast vergaderingen met parlementairen, briefings met vertegenwoordigers van de Europese commissie en interviews met de pers nam Ocampo deel aan solidariteitsactiviteiten van de Filippijnengroepen België, intal en de Filippijnen solidariteitsgroep van de christelijke arbeidersbeweging. Net voor hij terug vertrok beantwoordde hij onze vragen en maakte hij de balans op van zijn bezoek.

Focuslanden: 

Pagina's