Filippijnen

Deze archipel in Zuid-Oost Azië kent een geschiedenis van dictatuur, politieke repressie en mensenrechtenschendingen. De economisch een de politieke macht zijn er in handen van een kleine rijke elite, die haar positie met alle mogelijke middelen verdedigt.

De slachtoffers hiervan zijn in de eerste plaats diegenen die het opnemen voor de armen en de onderdrukten van de Filipijnse samenleving: boeren, arbeiders, de verarmde stedelijke of inheemse bevolking. Veel van hen worden ervan beschuldigd te sympathiseren met de New Peoples Army. Deze beschuldigen maken hen kwetsbaar, zeker in regio's die zwaar gemlilitariseerd zijn en waar ook de rebellen actief zijn. Ze worden gearresteerd, vermoord of verdwijnen.

De Filippijnen zijn een ex-kolonie van de Verenigde Staten en heden een belangrijke partner in de oorlog tegen de terreur.

ACV reisgroep roept op voor Stop the Killings!

Wie denkt dat het politieke klimaat in de Filippijnen wat meer richting democratie opgeschoven is in 2008 heeft het goed fout. Intimidaties, ontvoeringen, martelingen en moorden van en op politieke dissidenten zijn helaas nog steeds schering en inslag. Wel is het zo dat het regime van Arroyo het geweer van schouder heeft veranderd. Vooral naar het einde van vorig jaar toe werd door tal van organisaties immers aanzienlijke internationale druk ontwikkeld die de Filippijnse regering bepaald niet lekker zat. Ook de succesvolle fakkelwake vorig jaar in het kader van de campagne Stop The Killings in Brussel bleef niet onopgemerkt in Manilla.

Focuslanden: 

Ex-parlementsvoorzitter draagt 'Stop the Killings' pin

Twee jaar geleden lieten we pins maken voor onze 'Stop the Killings' campagne. Die sieraden werden een groot succes en zijn nog altijd in trek. Sinds kort vind je ze zelfs op de revers van ex-parlementsvoorzitter Jose De Venezia.

De Venezia was jarenlang een bondgenoot van de Filippijnse president maar sinds hij begin dit jaar in ongenade viel en opzij gezet werd als parlementsvoorzitter, spaart hij de kritiek niet. Op drie november zegde hij zelfs zijn steun toe aan de afzettingsprocedure die tegen presidente Gloria Arroyo werd ingezet. Die procedure is het gevolg van een klacht tegen haar door 17 personen, waaronder slachtoffers van mensenrechtenschendingen en moeders van activisten die verdwenen.

Focuslanden: 

Nederlandse en Belgische advocaten en rechters onderzoeken opnieuw geweld tegen Filippijnse collega's

Geweld tegen advocaten en rechters op de Filippijnen duurt voort

Opnieuw zendt de Stichting Advocaten voor Advocaten (L4L - Lawyers 4 Laywers) een onderzoeksmissie van advocaten en rechters naar de Filippijnen. Dit keer om te onderzoeken waarom het geweld tegen hun Filippijnse collega’s voortduurt. De missie is een vervolg op de onderzoeksmissie die L4L in juni 2006 naar de Filippijnen uitzond. De bevindingen van deze missie waren alarmerend: Filippijnse advocaten en rechters werden op grote schaal in hun beroepsuitoefening bedreigd, geïntimideerd of vermoord. Ondanks sterke aanwijzingen dat Filippijnse militairen in overheidsdienst de daders waren, bleven effectieve regeringsmaatregelen uit. In april 2008 claimde de Filippijnse regering voor de VN Mensenrechtencommissie dat haar aanpak van de buitengerechtelijke moorden succesvol was en de hoogste prioriteit genoot. Hoewel het aantal moorden recentelijk is afgenomen zijn Filippijnse advocaten en rechters hun leven niet zeker.

Focuslanden: 

Amnesty International lanceert de campagne – ‘Filippijnen: Onderzoek Het Onrecht: Verbreek de Keten van Straffeloosheid’

Veertien afdelingen van Amnesty International hebben een Open Brief aan de Filippijnse President Gloria Arroyo ondertekend. In de brief wordt de voortdurende straffeloosheid van politieke moorden en ontvoeringen aangeklaagd.

Focuslanden: 

15 mei 2008 - infoavond STOP THE KILLINGS: Marie Hilao- Enriquez getuigt

Marie Hilao- Enriquez, algemeen secretaris van de mensenrechtenorganisatie Karapatan, komt uit de Filippijnen om te getuigen over de schrijnende situatie. Marie is één van de meest vooraanstaande figuren in de Filippijnse beweging voor de mensenrechten. Momenteel worden in de schoot van de Verenigde Naties deliberaties gehouden over het lidmaatschap van de Filippijnen in de mensenrechtenraad. Marie volgt dit op de voet en zal ons ook vertellen welke rol België daarin kan spelen.

Focuslanden: 

Stop the killings: niet alleen woorden maar ook daden

Stopthekillings.be, de campagnecoalitie tegen de politieke moorden in de Filippijnen, voert al meer dan twee jaar actie en slaagde erin om deze problematiek onder de aandacht te brengen van de publiek opinie en de beleidsmakers in België. Daarnaast steunen we ook concrete projecten die op het terrein iets aan de situatie kunnen veranderen. De steun aan de National Union of People's Lawyers is daar een voorbeeld van.

Focuslanden: 

Stop the killings op Radio 1

Luister naar het verslag van de actio op 10 december 2007 op Radio 1.: http://radio1.be/programmas/och1/534496/

Focuslanden: 

Toespraak op de Mensenrechtenbetoging van 10 december 2007 te Brussel

Vrienden.

De film van het massacre van de Hacienda Luisita in november 2004 is weerzinwekkend. Het Filippijnse leger hakt brutaal in op de staking van de suikerrietarbeiders. 7 arbeiders worden gedood.

Dit jaar in mei was ik op bezoek bij de familieleden van deze suikerrietarbeiders. Gewone mannen en vrouwen, moeders en vaders, ooms en tantes die nog steeds emotioneel zéér aangedaan waren. Ze vertrouwden me evenwel toe dat ze met hun volle gewicht hun gesneuvelden en martelaren, hun zoons en dochters bleven steunen.

Focuslanden: 

Filippijnse advocaten verenigen zich voor de mensenrechten

FILIPPIJNEN 30 oktober 2007 - Mensenrechtenadvocaten uit alle hoeken van het land richtten onlangs het National Union of Peoples’ Lawyers (NUPL) op. Een 140-tal advocaten, juristen en rechtenstudenten verenigden zich ten einde hun geesteskind formeel het leven in te roepen.

Focuslanden: 

"Stop the killings" activisten laten zich niet intimideren door Filippijnse blacklist

De Amerikaanse mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch bracht het eind september aan het licht: De Filippijnse overheid hanteert een zwarte lijst van 504 buitenlanders die niet welkom zijn in het land. Op de lijst staan ook verschillende mensen die actief zijn in de campagne "Stop the killings".

Focuslanden: 

Pagina's