Guatemala

De Guatemalteekse samenleving wordt van oudsher gekenmerkt door grote economische en sociale ongelijkheid en door een invloedrijke positie van de strijdkrachten. Tot op vandaag blijven de gevolgen van meer dan veertig jaar burgeroorlog in het land doorwerken en verloopt de uitvoering van de vredesakkoorden moeizaam.
De mensenrechtensituatie in het Midden-Amerikaanse land is onverminderd complex en zorgwekkend, zeker voor vrouwen en de inheemse bevolking. Rechters, advocaten en medewerkers van mensenrechtenorganisaties worden vaak bedreigd. De overheidsorganen die hieraan paal en perk zouden moeten stellen hebben te maken met een gebrek aan middelen, politieke onwil en de eigen agenda van machtige parallelle structuren, veelal bestaande uit ex-militairen en drugscriminelen.

HARDE HAND LAAT ZICH AL VOELEN IN GUATEMALA

In Guatemala komt de rechtse regering van Otto Pérez Molina haar belofte na om de criminaliteit met harde hand aan te pakken. Analisten waarschuwen dat de mensenrechten in gevaar kunnen komen.

Focuslanden: 

Guatemala kiest voor de harde hand

Het is zover. Guatemala heeft een nieuwe president. De ex-generaal Otto Pérez Molina behaalde 53 procent van de stemmen en won daarmee van neoliberaal en populist Manuel Baldizón. Vele Guatemalteken houden hun hart vast. Péres Molina staat bekend als de man van de ijzeren vuist ('manu dura') en was gedurende de burgeroorlog verantwoordelijk voor genocides in eigen land.

Focuslanden: 

Tweede conferentie tegen straffeloosheid in Guatemala

Van 21 tot 23 juli ging de tweede conferentie tegen straffeloosheid in Guatemala door. Deze werd georganiseerd door drie grote vakbondsorganisaties waaronder CGTG, partner van Wereldsolidariteit, en boerenbeweging MTC, eveneens WS-partner, in samenwerking met de internationale vakbondskoepel IVV, Wereldsolidariteit en ACV. Ellen Verryt van Wereldsolidariteit maakte een ooggetuigenverslag.

Focuslanden: 

Guatemala in de beklaagdenbank op de IAO

10 juni - Genève

Op 6 juni begon in de IAO de Commissie voor de Toepassing van de Normen (hierna Commissie Normen) met haar core business: landen op het matje roepen die de internationale arbeidsnormen aan hun laars lappen. Guatemala was aan de beurt.

Focuslanden: 

Guatemalteken samen met vakbonden tegen corruptie en straffeloze praktijken

Van 3 tot 20 november reisde een groep Guatemalteekse vakbondsafgevaardigden door Europa om de ernstige repressie in hun land aan te klagen. De missie kwam er op initiatief van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de Guatemalteekse Beweging van Vakbonden, Landbouwers en Inheemse Inwoners. Ze wilden zoveel mogelijk steun en begrip losweken bij Europese politici, instellingen en de bevolking. De situatie in hun land loopt immers serieus uit de hand. Veel werknemers in Guatemala mogen zich niet verenigen in een vakbond.

Focuslanden: 

Pagina's