Maandag 10 december is internationale mensenrechtendag - Haak jij je ook mee vast?

Wat is het gevaarlijkste land voor syndicalisten? Het antwoord vind je hieronder. Opkomen voor een ander en dat met je leven bekopen. Om dat aan te klagen vragen we jou om je maandagavond in Brussel mee te komen vasthaken aan de mensenrechtenketting.

In 2006 werden in Colombia 78 syndicalisten vermoord. Hiermee is het Zuid- Amerikaanse land de gevaarlijkste plaats in de wereld voor vakbondsmensen. "Uit diezelfde cijfers van het internationale vakverbond, blijkt dat er ook in de Filippijnen en in Guatemala syndicalisten vermoord en ontvoerd worden. Vandaar dat de actie van maandagavond zich richt naar deze drie landen“, vertelt Johan Fobelets. Hij organiseert voor het derde jaar op rij in ons land op de internationale mensenrechtendag een protestactie.

Vorig jaar stapten onder het motto Stop the Killings om en bij de duizend mensen naar de Filippijnse ambassade in Brussel. Dit jaar vormt Stop the Killings coalitie met Syndicol, de actiegroep van syndicalisten voor Colombia én met de christelijke arbeidersbeweging Wereldsolidariteit dat veel contacten heeft in Guatemala.

Johan Fobelets was in mei van dit jaar nog in de Filippijnen en onderhoudt nauwe banden met de mensen ginder. "Door onze actie van vorig jaar aan de ambassade en door tussenkomst van het ACV bij de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) dat toeziet op het respecteren van de syndicale en de mensenrechten in de wereld, staat de Filippijnse regering onder druk om een IAO-missie te moeten aanvaarden die het moorden in de Filippijnen zal onderzoeken“, aldus Johan Fobelets.

Vermoord

Door deze internationale druk werd er in 2007 minder gemoord in de Filippijnen. "Maar actieve syndicalisten die de strijd aangaan tegen herstructureringen en die opkomen voor de rechten van de armen op grond, blijven het doelwit. Zo werd op 9 augustus taxidriver Romulo Odal vermoord. Op 20 september werd Marica Mondejar vermoord. Zij kwam op voor de stadsarmen en voor de grondhervormingen ten voordele van de armen. Op 13 oktober werd Antonio Mercado vermoord. Hij kwam op voor de rechten van de suikerrietarbeiders op het eiland Negros“, overloopt Johan de overlijdensberichten die hij ontving.

Ook in Guatemala heeft de dood een gezicht. Op de vroege ochtend van 23 september werd de Guatemalteekse vakbondsleider Marco Tulio Ramírez Portela bij het verlaten van zijn woonst neergeschoten door gemaskerde mannen. Marco Tulio was werkzaam als secretaris van sport en cultuur voor de in de bananensector werkzame vakbond Sitrabi. Deze vakbond vertegenwoordigt de arbeiders van fruitproducent Del Monte in Guatemala. In juli werd het hoofdkantoor van Sitrabi nog belaagd door geüniformeerde soldaten die gegevens eisten van de medewerkers van de vakbond.

In Colombia is volgens de mensenrechtenorganisatie Amnesty de burgeroorlog een adequate dekmantel om syndicale lastposten kwijt te raken. Syndicalisten die er betrokken zijn bij arbeidsgeschillen of die zich verzetten tegen privatiseringen, zijn het slachtoffer van geweld. "De syndicalisten ginds, komen net als wij hier op voor de
rechten van de zwakkeren en voor een betere verdeling van de rijkdom. Zij doen hetzelfde werk als wij hier, maar zij bekopen het met hun leven“, zegt Johan Fobelets die als vakbondssecretaris voor de christelijke bediendenvakbond LBC werkt.

Media

"Het is merkwaardig dat onze acties hier in België gemakkelijker de Filippijnse media halen dan de Belgische. Wij beschuldigen president Arroyo en haar militairen ervan dat ze, sinds ze in 2001 aan de macht kwam, reeds meer dan 900 moorden begaan hebben. Vandaar dat het regime ginder heel gevoelig is voor onze acties. Anderzijds zijn de Belgische media niet geïnteresseerd in de mensenrechten omdat het een ver van hun bedshow is. En omdat ze eigenlijk vooral uit zijn op sensatie. Als er op een zuidelijk Filippijns eiland gevechten zijn met rebellen die gelinkt worden aan Al- Quada, dan haalt dit hier bij ons onmiddellijk de tv. Maar mensen die bezig zijn met wat de mensen echt bezig houdt, dat komt niet op de buis“, is de kritiek van Fobelets.

Musketons

Over de actie van maandagavond 10 december om 19u30 in Brussel, vertelt de organisator het volgende: "we gaan een mensenrechtenketting maken van de traditioneel armere buurt van Brussel, het Vossenplein in de Marollen, naar de
letterlijk hogere buurt waar het justitiepaleis is. Aan die mensenrechtenketting kan jij je vastmaken met een musketon. Dat is een metalen ring met een verende pin waarmee klimmers zich vasthaken. En we weten dat de syndicalisten ginds die
musketons ook nodig hebben voor hun eigen veiligheid. Dat is de symboliek van de actie. Door je vast te haken, ben je solidair met syndicalisten, mensenrechtenactivisten, priesters en advocaten die in het Zuiden bedreigd en vermoord worden. En aan het Brusselse justitiepaleis gaan we gerechtigheid vragen met woorden en met beelden. Elke musketon wordt er voor de symbolische prijs van 1 euro verkocht."

Auteur: Filip Bellemans (Bron: Weekblad Visie 07/12/07)