Nederlandse en Belgische advocaten en rechters onderzoeken opnieuw geweld tegen Filippijnse collega's

Geweld tegen advocaten en rechters op de Filippijnen duurt voort

Opnieuw zendt de Stichting Advocaten voor Advocaten (L4L - Lawyers 4 Laywers) een onderzoeksmissie van advocaten en rechters naar de Filippijnen. Dit keer om te onderzoeken waarom het geweld tegen hun Filippijnse collega’s voortduurt. De missie is een vervolg op de onderzoeksmissie die L4L in juni 2006 naar de Filippijnen uitzond. De bevindingen van deze missie waren alarmerend: Filippijnse advocaten en rechters werden op grote schaal in hun beroepsuitoefening bedreigd, geïntimideerd of vermoord. Ondanks sterke aanwijzingen dat Filippijnse militairen in overheidsdienst de daders waren, bleven effectieve regeringsmaatregelen uit. In april 2008 claimde de Filippijnse regering voor de VN Mensenrechtencommissie dat haar aanpak van de buitengerechtelijke moorden succesvol was en de hoogste prioriteit genoot. Hoewel het aantal moorden recentelijk is afgenomen zijn Filippijnse advocaten en rechters hun leven niet zeker.

Sinds 2001 zijn 22 advocaten vermoord. Begin dit jaar werd rechter Roberto Navidad op klaarlichte dag neergeschoten; hij is de 15e rechter die volgens het Filippijnse Hooggerechtshof is gedood. Tot op heden is vrijwel niemand voor de moorden veroordeeld. De onderzoeksmissie vindt plaats van 3-12 november en heeft tot doel de status van de in 2006 onderzochte zaken te verifiëren en nieuwe bedreigingen te onderzoeken. Ook neemt de onderzoeksmissie de effectiviteit van de maatregelen onder de loep die de Filippijnse regering stelt te hebben genomen om de buitengerechtelijke moorden te stoppen en de daders te berechten. Advocaten zonder Grenzen neemt eveneens deel aan de missie die verder actief wordt ondersteund door de Nederlandse, Vlaamse, Filippijnse en Amsterdamse Orde van Advocaten, de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en de Stichting Rechters voor Rechters.

Lees hier de samenvatting van het IFFM rapport ‘From Facts to Action’ van 24 juli 2006 en klik hier voor het volledige rapport.

Lees hier hier het uitgebreide artikel van L4L over de Filippijnen.

Bron: http://www.advocatenvooradvocaten.nl/