THEM AND US- Marjan De Ridder

Marjan bracht deze wondermooie tekst voor ons op de actie van Defend the Defenders in Antwerpen op 10/12/2019. Mocht je de tekst als particulier als organisatie willen hergebruiken, gelieve dan eerst contact op te nemen met Marjan via de gegevens die je onderaan kan terugvinden. Geniet ervan!

 

THEM AND US,

 

een tekst door Marjan ‘Marjanders’ De Ridder voor VIVA SALUD

 

(I)

 

nog nooit waren er zoveel handen hoog

herken de handpalm als stopteken 

als taal uit monddoden

een open hand maar gebogen hoofden

mensen hangend in de armen van politiemensen

mensen die mensen wegdragen

volgens mij kennen zij die ze wegslepen van de woorden de zwaarte

 

er zijn mensen die kijken naar mensen die hun vuisten hijsen

hun polsen in de boeien

de supporters zijn altijd kijkers

hun energie en medelijden sparend

 

betogen is gevaarlijk

 

je mening zeggen

een vuurpeleton van ongemakkelijkheid

rusteloze toplaag

machthebbers die tektonisch praten

frictie maken

 

ondertussen is al het karton op aan protestborden

de stemmen

leeg en hees

de pleinen 

leeg en hees

het besef 

leeg en hees

wanneer duizenden mensen samentroepen om niet verdiende standbeelden

van de door leugens gemaakte helden, 600 kilo brons

happy meal verrassingen die gratis bij het kapitalisme zaten

een speelgoedje bij elke kolonisatie

 

protesteren maakt je geen goed mens

wel een bewuster

van democratie 

van samenwerken

van volhouden en roepen

 

protest is geen kledij

geen merk

geen rage

is in de brandende zon

is in gevaar zijn

is blijven roepen ook al hoort niemand wat je blijft roepen

is blijven roepen ook al hoort niemand wat je blijft roepen

IS BLIJVEN ROEPEN OOK AL HOORT NIEMAND WAT JE BLIJFT ROEPEN

 

protest is geen geld hebben voor verandering 

en daarom schreeuwen

DAT ER NOG NOOIT ZOVEEL HANDEN HOOG WAREN

 

(II)

 

U herkent ons aan de open wonden

de schrammen die over onze jukbeenderen naar de hartklep

heel moeilijk ademhalen

is het met je vuisten permanent hoog

je gezicht in een schreeuw

de monddode kinderen zijn olieverfschilderijen

er zijn niet genoeg musea voor zulke gezichten

een guillotine heeft geen lippen

geen pamfletten

is niet mythisch zoals activisten

meningverkondigers

bevrijders

 

alle wegen zijn sporen gemaakt voor studentenprotesten

voor mensen met niet genoeg rechten

alle straten, lanen en pleinen zijn gemaakt voor vechters

 

bedenk een nieuw lichaam

voor het roepen

bedenk nieuwe lippen aan de straten

nieuwe gezichten op de vuisten

vervang de ogen die verweerd kijken

spooksteden

spookwegen

spookmensen

spookvechters met spookstemmen

 

ze zijn bang voor waterkanonnen

genocide

traangas

genocide

onbegrip

genocide

 

tot voor kort waren ze onbestaande

nu een massa aan tranen

stukgeschoten mensen

een nieuw lichaam van elementen

schrammen over jukbeenderen coherente etsen

WIE BESCHERMT STRAKS DE BESCHERMERS

wie ontstemt straks de getemden

wie opent leeuwenkooien

wikkelt bloedende kuddes in stelpende doeken

WIE HELPT DE KINDEREN ROEPEN

 

wie - WIE - helpt de kinderen roepen???

 

wanneer ze na al dat vechten uitrusten moeten

hun gezicht in een origami blauwdruk van het schreeuwen

 

terwijl ze in stilte

de laatste vlaggen uitdelen

 

(III)

 

zelfs wat stuk is, gebroken, kan wapperenen

opstaan na het vallen is voor dapperen

dit is het lichaam dat we geven

de tijd

de rimpels in het voorhoofd van het willen

de erosie in de aarde die nieuwe stromen doet onstaan

 

wie zoogt de moeders die de kinderen zogen die de protestvlaggen dragen

 

rafelen de vrije gedachten halfstok

de lauweren rusten en vernielen de trots

 

zelfs wat stuk is kan wapperen

opstaan na het vallen

is altijd voor de dapperen

 

dit is het lichaam dat we geven aan de tijd

wij zijn de rimpels in het willen

het water dat door erosie nieuwe stromen zal maken

 

ZIE / kijk

lees de media

weet dat de globale opinie duidelijk bang is voor kleine meisjes

hier volgt dus vervolgens de lijst

met aan de hals geketende

hoog boven de menigte verheven

huppelende beentjes

er komt geen korstje op de aderlating

ze sterven in als bloembosjes

de meisjes met de rode blosjes

krijgen acuut hartstilstand die er geen is

omdat hun hart in vele harten één is

 

wie zoogt de moeders die de kinderen zogen die protestvlaggen dragen?

 

(IV)

 

De lede ogen bungelen 

de ledematen los van de vleugels

na het vechten

blijven er enkel nog raven die de wereld lospikken

tot er enkel nog scanderende vrouwen

dat het ook hun lichaam was

het gewicht dragend van de doodse stilte

paradijsvogels nestelen in hun haar

wij waren er al voor het begin

INDIGINOUS

ze leren hun kinderen al scanderen in het vruchtwater

dat de kracht van het volk nog nooit één vuist is geweest

wel een vagina

vol menselijkheid

een moederborst

kijk de revolutie ligt als een pièta in de armen

van de genade

meisjes en vrouwen aan de ketting

of hangende

medaillons voor verandering

vertel me, wie maakte de wereldleiders bang voor moederhanden?

 

wie beschermt er straks de beschermers?

is er nog veiligheid voor vuisten die de lucht in schreeuwen buiten baarmoederwanden?

 

wie redt het volk in plaats van landen?

 

zie/ kijk

lees

 

de revolutie ligt in de armen van de genade.

 

marjanderidder.be

A global wave or nothing (youtube)

@marjanders_thyverse