De Filippijnse civiele maatschappij werkt verder, ondanks het klimaat van geweld en straffeloosheid

Er gaat geen week voorbij zonder dat ons verontrustende berichten bereiken vanuit de Filipijnen. Moorden in het kader van de 'war on drugs', het intimideren van politieke tegenstanders, het schofferen van internationale leiders .Sinds president Duterte aan de macht kwam, staan de Filipijnen terug in de internationale schijnwerpers. De lokale ngo’s en volksorganisaties blijven, ondanks waarschuwingen om "de president niet tegen te spreken", ijveren voor de mensenrechten en tegen de invoering van de doodstraf.

Focuslanden: 

Europees parlement vraagt bescherming voor mensenrechtenverdedigers in Guatemala

Tussen januari en november 2016 registreerde de mensenrechtenorganisatie UDEFEGUA in Guatemala 14 moorden en 7 pogingen tot moord op verdedigers van de mensenrechten in het land. Daarnaast registreerde de organisatie ook 223 agressies. Er wordt gevreesd voor een escalatie van aanvallen en criminalisering, tegen zij die opkomen voor de mensenrechten.

Focuslanden: 

Huber Ballesteros eindelijk vrij!

Huber Ballesteros is vrij. De Colombiaanse vakbondsleider kan na drie lange jaren eindelijk zijn werk in volledige vrijheid verderzetten. Zijn invrijheidstelling is een grote overwinning voor het Colombiaanse volk en de talrijke wereldwijde middenveldorganisaties die hem altijd zijn blijven steunen.

Focuslanden: 

150 manifestants soutiennent les activistes pour la protection sociale

Le 8 décembre dernier, la plateforme “Stop the Killings” et la campagne pour la protection sociale menée par 11.11.11. se sont mises ensemble pour tirer la sonnette d’alarme. Ils l’ont fait dans le cadre de la journée internationale des droits de l’homme, commémorée le 10 décembre. Les activistes qui luttent pour la protection sociale sont trop souvent victime de répression, d’intimidation, d’emprisonnement, d’enlèvement et même d’homicide.

150 betogers komen op voor activisten voor sociale bescherming

Stop the Killings en de 11.11.11-campagne voor sociale bescherming bundelden de krachten en trokken op 8 december gezamenlijk aan de alarmbel. Dit deden ze in het kader van de internationale dag voor de mensenrechten op 10 december. Met 150 activisten betoogden zij met fakkels van het Centraal station naar het ministerie van Buitenlandse zaken waar zij met krijt boodschappen van solidariteit achterlieten.

8 Decembre 2016: Journée d'action Stop The Killings

Les pensions, un environnement de travail sûr, des soins de santé accessibles, le congé de maternité, bref: la Protection Sociale. Dans de nombreux pays du Sud, elle est loin d'être une évidence. Les activistes et organisations sociales qui se battent pour mettre en place un système inclusif de Protection Sociale sont souvent victimes de répression. Afin de mettre en lumière leur lutte, la plate-forme de campagne Stop The Killings organise cette année, en collaboration avec la campagne Protection Sociale, une journée d'action le 8 décembre.

Actiedag

Pagina's