Huber Ballesteros eindelijk vrij!

Huber Ballesteros is vrij. De Colombiaanse vakbondsleider kan na drie lange jaren eindelijk zijn werk in volledige vrijheid verderzetten. Zijn invrijheidstelling is een grote overwinning voor het Colombiaanse volk en de talrijke wereldwijde middenveldorganisaties die hem altijd zijn blijven steunen.

Focuslanden: 

150 manifestants soutiennent les activistes pour la protection sociale

Le 8 décembre dernier, la plateforme “Stop the Killings” et la campagne pour la protection sociale menée par 11.11.11. se sont mises ensemble pour tirer la sonnette d’alarme. Ils l’ont fait dans le cadre de la journée internationale des droits de l’homme, commémorée le 10 décembre. Les activistes qui luttent pour la protection sociale sont trop souvent victime de répression, d’intimidation, d’emprisonnement, d’enlèvement et même d’homicide.

150 betogers komen op voor activisten voor sociale bescherming

Stop the Killings en de 11.11.11-campagne voor sociale bescherming bundelden de krachten en trokken op 8 december gezamenlijk aan de alarmbel. Dit deden ze in het kader van de internationale dag voor de mensenrechten op 10 december. Met 150 activisten betoogden zij met fakkels van het Centraal station naar het ministerie van Buitenlandse zaken waar zij met krijt boodschappen van solidariteit achterlieten.

8 Decembre 2016: Journée d'action Stop The Killings

Les pensions, un environnement de travail sûr, des soins de santé accessibles, le congé de maternité, bref: la Protection Sociale. Dans de nombreux pays du Sud, elle est loin d'être une évidence. Les activistes et organisations sociales qui se battent pour mettre en place un système inclusif de Protection Sociale sont souvent victimes de répression. Afin de mettre en lumière leur lutte, la plate-forme de campagne Stop The Killings organise cette année, en collaboration avec la campagne Protection Sociale, une journée d'action le 8 décembre.

Actiedag

8 December 2016: Stop the Killings actie

Pensioenen, veilige werkomgevingen, toegankelijke gezondheidszorg, moederschapsverlof, kortom: sociale bescherming. In vele landen in het Zuiden is dit geen vanzelfsprekendheid. Activisten en sociale organisaties die opkomen voor sociale bescherming zijn vaak het slachtoffer van repressie. Om hun strijd in de kijker te plaatsen, organiseert het campagneplatform Stop The Killings dit jaar samen met de campagne sociale bescherming een actiedag.

08 December 2016: Stop the Killings actiedag

Een brief naar de Filipijnse Ambassade / Une lettre à l'ambassade des Philippines

Via dit formulier kunt u onderstaande brief over de case van het Calago-koppel naar de Filipijnse Ambassade sturen, waarin u aandacht vraagt voor de case. De mail wordt in uw naam verstuurd, en mogelijk ontvangt u er een reactie op vanwege de ambassade. 

Via ce formulaire, vous pouvez envoyer une lettre de soutien pour le cas de Rosalie & Endric Calago. Cette lettre sera envoyée à l'ambassade des Philippines afin d'attirer leur attention sur ce cas. Le courrier sera envoyé à votre nom et vous pourrez recevoir une réponse de l'ambassade.

Pagina's