Protestactie voor de Filippijnse ambassade

Protestactie voor de Filippijnse ambassade (Molièrelaan 297 te 1050 Brussel) op maandag 11 december om 18u30 ter gelegenheid van de internationale dag van de mensenrechten Steeds meer en steeds luider weerklinkt het protest tegen de moorden op vakbondsleiders, mensenrechtenactivisten, kerkmensen en verantwoordelijken van boeren- en vrouwenorganisaties. De teller van politieke moorden en verdwijningen sinds Arroyo in 2001 aan de macht kwam staat al op 700! Sinds vorig jaar is er een opmerkelijke toename van moorden op syndicalisten. Het jaarrapport 2005 van het Center for Trade Union and Human Rights (CTUHR) berichtte over 31 moorden! En 2006 wordt niet beter, integendeel. Op 30 maart ll uitten 70 actievoerders van het ACV, ABVV en FGB (Filippijnengroepen België) tesamen met verschillende Belgische parlementsleden hun bezorgheid voor de Filippijnse ambassade. Presidente Arroyo had in februari de noodtoestand uitgeroepen en de persvrijheid aan banden gelegd. Verschillende Filippijnse parlementsleden onder wie Crispin Beltran, voormalig vakbondsleider, werden gevangen gezet. Het moorden blijft doorgaan. Zelden of nooit worden de schuldigen gestraft. De Filippijnse regering neemt geen noemenswaardig initiatief om de moorden te stoppen. Integendeel, in haar uitspraken wordt dikwijls de hele volksbeweging gecriminaliseerd. Daardoor creëert men een klimaat waarin verdere moordpartijen in de hand gewerkt worden. Internationaal protest komt stilaan op gang. Amnesty International veroordeelde in maart ll de Filippijnse regering voor het klimaat van straffeloosheid dat er heerst. Een internationale onderzoekscommissie nam in mei ll het heft in handen en onderzocht op eigen initiatief de recente moorden op vakbondsleden en vergaarde getuigenissen. Er zijn aanwijzingen dat elementen van het leger betrokken zijn bij de moorden. “De Filippijnen zijn na Columbia het meest gevaarlijke land voor syndicalisten geworden”, schrijft de voorzitter van het IVVV, de internationale vakbond, in een brief van juli ll aan president Arroyo, waarin hij tevens een opklaring eist van de moorden alsook doortastende maatregelen ter bescherming van de vakbonden. Organisaties in België bezorgd omtrent de mensenrechten hebben een samenwerkingsverband opgericht genaamd Stop the Killings in de Philippines. Tot slot vragen we aan elke syndicalist om nu al in zijn agenda te noteren: Protestactie voor de Filippijnse ambassade (Molièrelaan 297 te 1050 Brussel) op maandag 11 december om 18u30 ter gelegenheid van de internationale dag van de mensenrechten. We willen dan met evenveel mensen deelnemen als er mensen vermoord zijn op de Filippijnen. (LBC Nieuwsbrief Gezondheidswerkers Filippijnen)