Richard Monterrosa (Colombia)

Als leider van vakbond Sintracol komt Monterrosa op voor de arbeiders op grote bananenplantages in Colombia. Die arbeiders komen dagelijks in contact met gevaarlijke pesticiden en het loodzware werk eindigt vaak in breuken en open wonden. De meesten kunnen geen medische behandeling betalen omdat ze te weinig geld en geen sociale bescherming hebben. Ze krijgen ook geen vervangingsinkomen en moeten dus noodgedwongen blijven werken.

Mensenrechtenactivisten en zij die opkomen voor arbeidsrechten zoals Monterrosa staan onder grote druk in Colombia. Zij krijgen te maken met de getrouwen van grote multinationals en grootgrondbezitters op het Colombiaanse platteland. Monterrosa is sinds 2013 ontelbare keren bedreigd met telefoontjes, via brieven of sms’en en zelfs met wapens. Op 18 oktober 2017 kon de politie een moordaanslag op hem verijdelen. Sindsdien staat hij onder de bescherming van de Colombiaanse staat. Desondanks was hij in maart 2018 nogmaals slachtoffer van een moordaanslag. Ondanks dat slechts een handvol mensen op de hoogte zijn van zijn dagplanning, lekt telkens uit waar hij naartoe gaat.

Op welke manier werkt deze persoon rond mensenrechten?

Monterrosa is leider van de arbeidsorganisatie Sintracol. Hij komt op voor de arbeiders op bananenplantages in Colombia.

Welke prijs betaalt deze persoon daarvoor?

Monterrosa wordt sinds 2013 constant bedreigd op verschillende manieren. Op 18 oktober 2017 werd hij slachtoffer van een moordaanslag. In maart 2018 kon de politie opnieuw een moordslag op hem verijdelen. Sinds de eerste moordaanslag staat hij onder bescherming van de Colombiaanse staat.

Welke zijn de meest recente feiten die zich hebben gesteld?

Ondanks de bescherming die hij geniet, werd Monterrosa in maart 2018 opnieuw slachtoffer van een moordaanslag. Mensenrechtenverdedigers staan order druk in Colombia. Bedreiging, intimidatie, opsluiting en moordaanslagen zijn dagelijkse realiteit. Recent werden nog twee syndicalisten van Sintracol bedreigd met een wapen tijdens een vergadering met bananenarbeiders. Hij biedt niet alleen weerwerk tegen mensenrechtenschendingen op de bananenplantages, maar ook tegen de continue persoonlijke bedreigingen. Zijn vakbond Sintracol is daarnaast ook lid van de Colombiaanse vakbondskoepel Fensuagro. Zij eisen dat de Colombiaanse staat alle vakbondsleiders voldoende beschermt, zodat in elk bedrijf arbeidsrechten en vakbondsvrijheid gerespecteerd kunnen worden.

Nederlands