STK campagne werpt vruchten af... to be continued!

De campagne Stop the Killings begint vruchten af te werpen! In november trokken we met Edita en JL Burgos o.a. naar het federaal en het Europees parlement om gerechtigheid te vragen voor Jonas Burgos en om de mensenrechtenproblematiek in de Filippijnen onder de aandacht te brengen.

Onze bezoeken en acties misten hun effect niet! Op 17 november stelde Bruno Tuybens (sp.a) een parlementaire vraag over de ratificatie (vraag 3) van het VN-Verdrag over de bescherming tegen gedwongen verdwijningen. Hij kaartte ook de goedkeuring van het BLEU-akkoord met Colombia aan (vraag 2). Op 21 januari werd ook in het Europees parlement een resolutie gestemd waarin de politieke moorden en verdwijningen worden aangeklaagd, met speciale vermelding van de zaak van Jonas Burgos en ratificatie van de VN-Conventie! We volgen alles verder op en houden jullie op de hoogte!
Lees hier het volledig verslag van het bezoek van Edita en JL aan België .