Verslag van het onderhoud met de Filippijnse ambassade op 22 april

Toespraak van verbondssecretaris Guy Tordeur op 22 april

Geachte collega’s,
Goede vrienden,

We hebben zopas een goed gesprek gehad met de verantwoordelijken van de Fillipijnse ambassade, hier in Brussel. Dit gesprek is het logische gevolg van de acties die we hebben gevoerd enerzijds en van de bereidheid van de Filippijnse ambassadeur om ons te ontvangen anderzijds.

We hebben u allen hier aanwezig goed nieuws te melden want u weet dat Atty Saladero en Emilio Asuncion - samen met 70 anderen - onlangs werden vrijgesproken.
De klacht tegen Saladero en de anderen werd ingetrokken en de rechtbank van Mindoro vorderde de vrijspraak.
Ondertussen loopt er nog wel een een onderzoek tegen Saladero voor zijn betrokkenheid in een andere zaak. Er is een klacht tegen hem met als motief: aansporing tot opstand, brandstichting en vernieling van eigendommen. Deze klacht is neergelegd door Globe Telecom tegen 27 leiders naar aanleiding van de ontploffing van de Globe Tower op 2 augustus 2008. Ook hier zullen we de nodige waakzaamheid aan de dag moeten leggen.

We mogen echter niet op onze lauweren rusten want één zwaluw maakt de lente niet. Dus blijft er nood aan actie!
- actie voor het bevorderen van de dringende opdracht van de ILO, om zo vlug als mogelijk, een echt onderzoek te kunnen starten naar de overtredingen tegenover de mensenrechten (in relatie tot arbeid) in de Filippijnen.
- actie een einde maken aan het intimideren van zij die de mensen-rechten verdedigen en hen bescherming bieden.
In het bijzonder Atty Remigio Saladero.
- actie om het mensenrechten comité van de VN informatie bezorgen over de genomen maatregelen in opvolging van de zaak Eden Marcellana en Eddie Gumanoy.
- actie om maatregelen te nemen om intimidatie en vervolgingen van politieke en mensenrechtenactivisten, burgers, journalisten en getuigen te beschermen.

Zoals gezegd, één zwaluw maakt de lente niet, maar we zitten duidelijk op het goede spoor om verdere resultaten te behalen.
Dank-u.

Guy Tordeur
ACV - Verbondssecretaris